środa, 17 maja 2017

Przeciwciała - współczesne narzędzia w badaniach tajemnic mózgu

Tytuł: Przeciwciała - współczesne narzędzia w badaniach tajemnic mózgu 

Autor/wykonawca: dr Maciej Równiak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Powiązanie z innymi zajęciami:Cykl „Przeciwciała - współczesne narzędzia w badaniach tajemnic mózgu”.
Cykl składa się z 3 zajęć, każde zajęcie trwa 2 godz.
1 zajęcia – Wprowadzenie do techniki immunohistochemicznej
2 zajęcia – Wykonywanie części eksperymentalnej - barwienia
3 zajęcia – Obserwacja mikroskopowa i weryfikacja hipotezy

Umiejscowienie w cyklu naukowym: , eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków,

Zalecany wiek uczestników:  gimnazjum

Typ (forma) zajęć zajęcia laboratoryjne (mała grupa),

Wprowadzenie 
Przeciwciała są powszechnie wykorzystywane w badaniach naukowych i laboratoriach diagnostycznych. W pracowni immunohistochemicznej, przeciwciała wykorzystywane są do poszukiwania substancji biologicznie czynnych, które występują miedzy innymi w komórkach nerwowych. Substancje te, występujące w neuronach, zwane neuroprzekaźnikami odgrywają istotną rolę w przekazywaniu informacji w układzie nerwowym. Uczniowie przeprowadzając barwienia z wykorzystaniem przeciwciał zbadają jakie neuroprzekaźniki występują w wybranych ośrodkach nerwowych zwierząt.
Cele (zajęć) 
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawami dotyczącymi komunikacji neuronów (synapsy, neuroprzekaźniki) oraz poprzez wykonanie części eksperymentalnej próba odpowiedzi na postawione hipotezy.

Zakładane efekty
Uczeń zna podstawy dotyczące przekazywania informacji w układzie nerwowym.
Uczeń potrafi omówić procedurę barwienia z wykorzystaniem reakcji antygen-przeciwciało
Uczeń pod nadzorem Prowadzącego potrafi przeprowadzić obserwację mikroskopową (mikroskop świetlny i fluorescencyjny)
Uczeń ćwiczy posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne (zapewnia uczelnia)
Zakup następujących odczynników chemicznych i materiałów: - końcówki do pipet, probówki jednorazowe; - szkiełka nakrywkowe.

Przebieg zajęć 
Zajęcia 1 – uczniowie zostaną wprowadzeni w tematykę zajęć - przygotowanie uczniów do aktywności - formułowanie hipotezy
Zajęcia 2 - wykonywanie eksperymentu - sporządzanie roztworów przeciwciał - samodzielne przeprowadzanie kluczowych etapów barwień immunohistochemicznych
Zajęcia 3 - prowadzenie obserwacji mikroskopowej - interpretacja wyników - weryfikowanie hipotezy

Polecana literatura do tematu

  •  Zabel M., 1999r., "Immunocytochemia.", wyd. PWN,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz