wtorek, 2 maja 2017

Tajniki techniki histologicznej

Tytuł: Tajniki techniki histologicznej
Autor/wykonawca: dr Janusz Najdzion, dr Barbara Wasilewska

Umiejscowienie w cyklu naukowym: eksperymenty i obserwacje,

Zalecany wiek uczestników: gimnazjum

Typ (forma) zajęć:  zajęcia laboratoryjne (mała grupa).

Wprowadzenie 
Komórki żywych tkanek są w obrazie mikroskopowym słabo skontrastowane (bezbarwne). Jest to wynik minimalnego załamania światła przez poszczególne komórki i tkanki. Stosując różne techniki barwienia potrafimy uwidocznić poszczególne elementy komórkowe lub tkankowe. Prezentowaną podczas zajęć metodę Nissla, wykorzystuje się do uwidocznienia komórek nerwowych mózgowia.

Cele (zajęć) 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której wykonuje się preparaty mikroskopowe techniką parafinową.

Zakładane efekty 
Uczeń poznaje wyposażenia pracowni histologicznej
Uczeń potrafi wykonać bloczek parafinowy
Uczeń ćwiczy obsługę mikrotomu
Uczeń potrafi wykonać preparat histologiczny
Uczeń potrafi dostrzec zależności pomiędzy działaniem odczynników chemicznych, a procesami barwienia zachodzącymi w tkance nerwowej
Uczeń potrafi dostrzec podstawowe struktury komórki nerwowej

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne 
Konieczny będzie zakup następujących odczynników chemicznych i materiałów: - alkohol etylowy 96% i 99,8% do wykonania szeregu alkoholowego - szkiełka podstawowe i nakrywkowe - bibuła, parafina, denaturat, ksylen

Przebieg zajęć 
W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie tkanki w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka podstawowe na łaźni wodnej. Tak wykonane preparaty będą barwione w tzw. szeregu alkoholowym (uwodnienie skrawków i barwienie fioletem krezylowym), a następnie zostaną odwodnione, prześwietlone i zamknięte w medium. Swoje efekty pracy będzie można obserwować pod mikroskopem.

Polecana literatura do tematu
 Zawistowski S.: Technika histologiczna. PZWL, W-wa 1983

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz