niedziela, 21 maja 2017

Wpływ czynników środowiska na organizm i funkcjonowanie człowieka

Tytuł: Wpływ czynników środowiska na organizm i funkcjonowanie człowieka 
Autor/wykonawca: dr Barbara Wasilewska 

Umiejscowienie w cyklu naukowym: wyciąganie wniosków 

Zalecany wiek uczestników: gimnazjum

Typ (forma): zajęć zajęcia laboratoryjne (mała grupa),

Wprowadzenie 
Na stan naszego zdrowia wpływają różnorodne czynniki środowiskowe fizyczne, chemiczne i biologiczne. Działalność człowieka powoduje zmiany w każdym elemencie środowiska potęgując niejednokrotnie ten wpływ. Duże niebezpieczeństwo stwarzają obecne w środowisku substancje chemiczne będące wynikiem historycznej działalności gospodarczej człowieka. Pojawiają się coraz to nowe czynniki środowiskowe jak hałas, silna chemizacja żywności, czy klimatyzacja. Ryzyko zdrowotne zwiększa również sam brak wiedzy na temat zdrowotnych skutków czynników środowiskowych.

Cele (zajęć)
Analiza i ocena czynników środowiskowych negatywnie wpływających na narządy oraz funkcjonowanie człowieka. Rozpoznawanie obrazów mikroskopowych narządów człowieka zmienionych chorobowo. Rozumienie znaczenia prawidłowej budowy narządów dla prawidłowego przebiegu procesów życiowych w organizmie człowieka.

Zakładane efekty
Uczeń wymienia i opisuje biologiczne, chemiczne i fizyczne czynniki środowiskowe wpływające negatywnie na funkcjonowanie narządów. Uczeń wyjaśnia szkodliwy wpływ czynników środowiskowych na narządy człowieka. Uczeń potrafi wskazać narządy człowieka zmienione chorobowo. Uczeń interesuje się czynnikami środowiskowymi negatywnie wpływającymi na organizm człowieka.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne
- preparaty histologiczne –budowa prawidłowa narządów
- preparaty patologiczne

Przebieg zajęć 
Zapoznanie się z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi oraz fizycznymi i chemicznymi czynnikami środowiska wpływającymi na organizm człowieka. Analiza mikroskopowa preparatów przedstawiających wybrane narządy człowieka zmienione chorobowo. Prezentacja multimedialna wybranych zagadnień.

Polecana literatura do tematu

  • Stevens A., Lowe J., 2000r., "Histologia człowieka. Wydanie drugie polskie pod red. M. Zabla.", wyd. PZWL, Wyd. Med. Słowiański Verlag 
  • Kurnatowska A. red., 2001r., "Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej.", wyd. PWN, Wa-wa 
  • Domagała W., Chosia M., Urasińska E., 2010r., "Podstawy patologii.", wyd. Wyd. lek. PZWL

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz