wtorek, 27 listopada 2018

Seminarium uczące - 7 grudnia 2018 r.


Zapraszamy nauczycieli na kolejne seminarium, wspólne z pracownikami UWM, biorącymi udział w projekcie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0.


7 grudnia, 9.00-15.00, UWM, Kortowo, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii - udział bezpłatny, 
zgłoszenia: dr Ewa Sucharzewska: ewko@uwm.edu.pl.


PROGRAM

1) prof. dr hab. Henryk Mizerek: Ewaluacja projektów edukacyjnych w praktyce (1,5h)

Tematyka: Istota ewaluacji – minimum niezbędnej teorii oraz czynności, jakie trzeba wykonać w trakcie kolejnych etapów procesu planowania i projektowania (konceptualizacji) autoewaluacji.

2) dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM: Aktywne metody nauczania - metoda projektu edukacyjnego (1,5h)

Tematyka: Źródła, istota i koncepcje projektu edukacyjnego jako metody pracy z uczniami; metodyka przygotowania projektu; omówienie roli nauczyciela w projekcie edukacyjnym; formy publicznej prezentacji projektu.

3) dr Monika Grochalska i mgr Lidia Bielinis: Gamifikacja zajęć dzięki wykorzystaniu narzędzi ICT w nauczaniu (1,5h)

Tematyka: Narzędzia współpracy online (programy do wideokonferencji, webinarów, pakiet narzędzi Google); aplikacje na smartfony do wykorzystania podczas zajęć; zasady i narzędzia służące gamifikacji zajęć.

4) dr Monika Grochalska i mgr Lidia Bielinis: Możliwości planowania i prowadzenia zajęć w oparciu o koncepcję inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (1,5h)


Tematyka: Jakie typy inteligencji można wyróżnić według H. Gardnera? Po czym je rozpoznać? W jaki sposób można rozwijać poszczególne zdolności? Jakie typy zajęć im sprzyjają? Przykłady zajęć prowadzonych w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

niedziela, 25 listopada 2018

Fotorelacja z seminarium dla nauczycieli


Na wspólnych seminariach nauczycieli ze szkół, kadry akademickiej i ekspertów wypracowujemy program edukacyjnych dla Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Program seminarium. Kolejne seminarium już 7 grudnia, zapraszamy.środa, 14 listopada 2018

Seminarium dla nauczycieli - 23 listopada 2018 r.

Zapraszamy nauczycieli na kolejne seminarium, wspólne z pracownikami UWM, biorącymi udział w projekcie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0.


23 listopada, 9.00-13.30, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii - udział bezpłatny, zgłoszenia: dr Ewa Sucharzewska: ewko@uwm.edu.pl.

Temat spotkania: Wybrane strategie i metody pracy nauczyciela a kompetencje kluczowe
Zajęcia poprowadzi Janusz Żmijski z CEO (Warszawa)

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu i analizie wybranych strategii nauczania możliwych do zastosowania w dydaktyce w klasach I- VIII: uczeniu się we współpracy, projektowi edukacyjnemu, action learning i service learning. Aktywności obejmują aktywne zapoznanie się uczestników ze strukturą i filozofią poszczególnych strategii, podzielenie się wnioskami z doświadczeń w pracy tymi strategiami z klasami a także prezentację ich odniesień do zestawu kompetencji kluczowych w ujęciu z 2018 r. Podejmiemy także refleksję nad efektywnością niektórych z nich w świetle własnych doświadczeń oraz aktualnych badań edukacyjnych.

Cele:
  • Warsztatowe zapoznanie z wybranymi strategiami nauczania: uczenie się we współpracy, projekt edukacyjny, action learning i service learning. 
  • Refleksja nad użytecznością i efektywnością omawianych strategii nauczania w świetle doświadczeń własnych uczestników zajęć i wyników współczesnych badań edukacyjnych.\
  • Refleksja nad miejscem i rolą omawianych strategii w szkole w kontekście zestawu kompetencji kluczowych. 
  • Ćwiczeniowe poszerzanie puli pomysłów na współpracę środowiska szkolnego i akademickiego we wspólnym prowadzeniu zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich. 
Przebieg spotkania:
Sesja 1. Uczenie się we współpracy- omówienie strategii, symulacja metody, refleksja nad nią
Sesja 2. Projekt edukacyjny- omówienie strategii, refleksja nad jej mocnymi i słabymi stronami
Sesja 3. Service learning: na czym polega?
Sesja 4. Action learning

W drugiej części spotkania szkolenie praktyczne: Jak poprowadzić webinarium z wykorzystaniem platformy ClickMeeting (warsztaty poprowadzi Daria Żukowska).

czwartek, 8 listopada 2018

Grzyby do zadań specjalnych - fotorelacja z zajęć


Rozpoczęły się zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0. Krótka fotorelacja z zajęć pt. "Grzyby do zadań specjalnych - czy wiesz co jesz", uczniowie ze szkoły z Dywitach. Zajęcia prowadzi dr hab. Anna Biedunkiewicz.