wtorek, 27 listopada 2018

Seminarium uczące - 7 grudnia 2018 r.


Zapraszamy nauczycieli na kolejne seminarium, wspólne z pracownikami UWM, biorącymi udział w projekcie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0.


7 grudnia, 9.00-15.00, UWM, Kortowo, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii - udział bezpłatny, 
zgłoszenia: dr Ewa Sucharzewska: ewko@uwm.edu.pl.


PROGRAM

1) prof. dr hab. Henryk Mizerek: Ewaluacja projektów edukacyjnych w praktyce (1,5h)

Tematyka: Istota ewaluacji – minimum niezbędnej teorii oraz czynności, jakie trzeba wykonać w trakcie kolejnych etapów procesu planowania i projektowania (konceptualizacji) autoewaluacji.

2) dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM: Aktywne metody nauczania - metoda projektu edukacyjnego (1,5h)

Tematyka: Źródła, istota i koncepcje projektu edukacyjnego jako metody pracy z uczniami; metodyka przygotowania projektu; omówienie roli nauczyciela w projekcie edukacyjnym; formy publicznej prezentacji projektu.

3) dr Monika Grochalska i mgr Lidia Bielinis: Gamifikacja zajęć dzięki wykorzystaniu narzędzi ICT w nauczaniu (1,5h)

Tematyka: Narzędzia współpracy online (programy do wideokonferencji, webinarów, pakiet narzędzi Google); aplikacje na smartfony do wykorzystania podczas zajęć; zasady i narzędzia służące gamifikacji zajęć.

4) dr Monika Grochalska i mgr Lidia Bielinis: Możliwości planowania i prowadzenia zajęć w oparciu o koncepcję inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (1,5h)


Tematyka: Jakie typy inteligencji można wyróżnić według H. Gardnera? Po czym je rozpoznać? W jaki sposób można rozwijać poszczególne zdolności? Jakie typy zajęć im sprzyjają? Przykłady zajęć prowadzonych w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz