poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Pomóżmy olsztyńskim Odyseuszom Umysłu polecieć do USA na finał !


Toczą się dyskusje o edukacji jako takiej i niezbędnych kompetencjach, wśród których wymieniana jest kreatywność i praca zespołowa. Jest okazja wesprzeć młodych Odyseuszy Umysłu.


 „W tym roku szkolnym nasza 6-osobowa drużyna wybrała problem o profilu technicznym pt. ,,Do zobaczenia w ukryciu". Zadaniem uczniów było samodzielne skonstruowanie oryginalnego mechanicznego stworzenia, potrafiącego na różne sposoby wizualnie wtapiać się w otoczenie. Istota podczas przedstawienia ,,ukrywała się na widoku" przed pewnym poszukiwaczem, który z jakiegoś niebanalnego powodu chciał ją odnaleźć. Podczas przygotowanego przez drużynę 8-minutowego przedstawienia stworzenie musiało trzykrotnie zmienić swój wygląd, za każdym razem wykonując w tym celu inną czynność, dzięki temu pomyślnie uniknęło wyśledzenia. Wreszcie - dokonując czwartej - finalnej przemiany, ukazało się w swojej prawdziwej, ale zaskakującej postaci.”

Laureaci wygranej I stopnia zakwalifikowani do reprezentowania Polski podczas 40. Światowych Finałów Odysei Umysłu w Michigan w USA to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie z klasy Vb i Vi w składzie: Filip Gmurkowski, Wojciech Grabowski, Hubert Kruszewski, Tatiana Maciąg, Paulina Malinoś, Franciszek Podgórski (trenerzy drużyny: Katarzyna Budek, Anna Kuskowska-Smułka) Teraz gra toczy się o być albo nie być drużyny, czyli laureata I stopnia 28. Ogólnopolskiego Finału Odysei Umysłu w Gdyni w dniach 30-31 marca 2019 r.

Wygrali prawo reprezentowania Polski na 40. Światowych Finałach Odysei Umysłu w Michigan w USA, ale żeby oszczędzić dzieciom rozczarowania, potrzebujemy uzbierać jeszcze 15 tys. złotych. Działamy dosłownie pod presją czasu, bo do 6 maja muszą opłacić koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz bilety itp."

Odyseja Umysłu to program edukacyjny, stworzony w 1978 przez C. Samuela Micklusa a organizowany przez fundację Odyssey of the Mind mający na celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów. Odyseja Umysłu to wartościowy program edukacyjny, realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Celem Odysei Umysłu jest inspirowanie rozwoju kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów.

Uczestnicy programu samodzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwiązania dzięki wysiłkowi grupy. Celem programu jest rozwój zdolności twórczych młodych ludzi. W czasie realizacji projektu dzieci i młodzież uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Głównymi wymogami stawianymi przed uczestnikami programu są: a) samodzielne tworzenie rozwiązań (bez podpowiedzi i ingerencji ze strony osób trzecich), b) odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania, c) szacunek dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów, który przekłada się na dobrą współpracę w grupie.

Program Odysei Umysłu realizowany jest w drużynach działających w szkołach, uczelniach oraz innych placówkach oświatowych i wychowawczych przez odpowiednio wyszkolonych trenerów. Typowa drużyna składa się z 5-7 zawodników oraz trenera. Na zadania realizowane przez drużynę składają się tzw. zadania spontaniczne oraz problemy długoterminowe. Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. W programie są zachęcani by działali w duchu innowacji, łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiane są przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności.

Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut. Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego laureaci mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

I teraz chodzi o to, by mieli za co polecieć do USA i reprezentować Polskę. Dołożycie się? Wesprzecie Odyseuszy Umysłu? 

czwartek, 25 kwietnia 2019

Biblioteczka z bezpłatnymi materiałami dla nauczycieli


Uruchomiona została strona z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi dla szkół i nauczycieli. Pierwsze opracowane dobre praktyki, filmy itp. już się pojawiły. Systematycznie będzie przybywało.

Adres internetowy: https://mlodziodkrywcy.ceo.org.pl/


środa, 24 kwietnia 2019

Informacja o przeniesionych zajęciach

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli, zajęcia dla uczniów SP w Dywitach, planowane na 25 kwietnia br., odbędą się w innym, ustalonym później terminie.