środa, 24 października 2018

Seminarium uczące - 19 października 2018 r.


W piątek 19 października zainaugurowaliśmy cykl seminariów, które nazwaliśmy seminariami uczącymi. Kolejne spotkania dla pracowników UWM, nauczycieli (tych którzy już współpracują z nami i tych, którzy dopiero planują) oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały na 23 listopada i 7 grudnia 2018 r. (następne w kolejnym roku). Już dzisiaj zapraszamy (szczegółowe informacje niebawem).

Jednym z celów wspomnianych seminariów jest wypracowanie metodologia Uniwersytetu Młodych Odkrywców: opracowanie merytoryczne i metodyczne programów kształcenia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-10 i 11-16 lat rozwijających u nich kompetencje matematyczno-przyrodnicze, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Metodologię wypracowywać będziemy przez:
  1. Merytoryczne seminaria i spotkania uczące, służące: wypracowaniu koncepcji i metodologii WMU UMO 2.0, opracowaniu programów działań edukacyjnych stacjonarnych i online; pogłębiające wiedzę i umiejętności osób zaangażowanych w Projekt ze strony Lidera i Partnera. 
  2.  Opracowanie 5 programów kształcenia dla dzieci i młodzieży: stacjonarny Uniwersytet Młodego Odkrywcy - dwie wersje wiekowe, online (Laboratorium w chmurze - dwie wersje wiekowe) oraz uniwersytecki Festiwal Nauki (noc Biologów)
  3. Opracowanie towarzyszących programom kształcenia mat. edukacyjnych: scenariuszy zajęć i festiwali, treści modułów zajęć online (webinaria i wideokonferencje), zadań badawczych itp. zostaną udostępnione na licencji CC Uznanie Autorstwa, (otwarte zasoby). 
Cele seminariów uczących:
  • wypracowanie koncepcji i metodologii WMU UMO 2.0, 
  • opracowanie programów działań edukacyjnych stacjonarnych i online; 
  • pogłębianie wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych w Projekt ze strony Lidera i Partnera,  poznawanie ICT, tematów eksperckich i innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych w zakresie kształcenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych, uczenia się, uczenia się we współpracy i rozwiązywania problemów.
Uczestnikami spotkań będą przedstawiciele merytoryczni Lidera i Partnera, nauczyciele, trenerzy i edukatorzy, eksperci oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania będą odbywać się w Olsztynie (siedzibie Lidera).
Seminarium uczące, 19 października 2018 r., program 

9.00. – dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Rozpoczęcie seminarium Słów kilka o projekcie
9.15. -10.45 - dr hab. Ann Biedunkiewicz. Jak rozwijać pasję poznawczą?
10.45- 11.00 - przerwa na kawę
11.00-12.30 - dr Iwona Jeleń. Noc biologów, czyli o tym jak „zarażamy” młodzież biologią.
12.30-14.00 - dr hab. Dorota Juchno. Metoda nauczania najlepsza dla ucznia czy nauczyciela? Przemyślenia nauczyciela akademickiego po doświadczeniach pracy z uczniami.
14.00-15.30 - dr Grzegorz Fiedorowicz . Oferta Wydziału Biologii i Biotechnologii dla dzieci i młodzieży szkolnej.
15.30 - lunch

środa, 10 października 2018

Inauguracja zajęć na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy


W sobotę, 13 października o godz. 10.00 (aula Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A)  odbędzie się inauguracja zajęć stacjonarnych na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0. Zajęcia rozpocznie 61 uczniów z czterech szkół naszego regionu. To dopiero początek, bo oferta edukacyjna trafi do znacznie szerszego grona uczniów.

Nowa edycja, znacznie rozszerzona, uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 trwać będzie do końca marca 2020 roku. W tym czasie zaoferujemy uczniom z województwa warmińsko-mazurskiego:

Trzy cykle stacjonarnych zajęć na uczelni, realizowanych przez trzy kolejne semestry. Każdy cykl (najbliższy już od października 2018 roku) zawierać będzie: 6 warsztatów badawczych dla 6 grup w każdym semestrze (1 grupa - maksymalnie 10 uczniów),  dwa  spotkania dla wszystkich uczniów (inaugurujące i podsumowujące).

Dwa Obozy Naukowe Młodego Odkrywcy: stacjonarne zajęcia badawcze na terenie UWM. dla tych dzieci i młodzieży, którzy ze względów organizacyjnych nie mogą wziąć udziału w regularnej semestralnej ścieżce UMO, łącznie 30 uczniów (lipiec i sierpień 2019),

Otwarty kurs online z webinariami i wideokonsultacjami naukowców, realizowanymi przez 3 semestry dla uczniów realizujących projekty badawcze. Liczymy na udział co najmniej 100 uczniów z naszego województwa

Projekty badawcze z konsultacjami bezpośrednimi .i online dla uczniów, zakończone szkolnymi festiwalami nauki, w trakcie których uczniowie zaprezentują wyniki swoich badań społeczności lokalnej (kolegom, nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego).

Dwa Uniwersyteckie festiwale Nauki (Noc Biologów, styczeń 2019, styczeń 2020) dla dzieci i ich rodziców, z warsztatami, wykładami i pokazami.

Kawiarnie Naukowe: 6 kawiarni po dwie każdym w semestrze.


Program uroczystości, rozpoczęcie 10.00
Wejście kadry w togach
1. Hymn Uniwersytecki.
2. Otwarcie „roku akademickiego” na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy – Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, prof. dr hab. Aleksander Świątecki
(kilka słów dotyczących Wydziału i symboliki inauguracji)
3. Słowo wstępne o projekcie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 - dr hab. S. Czachorowski (kierownik projektu)

4. Immatrykulacja -  prof. dr hab. Aleksander Świątecki,  Prodziekan ds. studenckich , wręczenie „indeksów” uczniom
5. Gaudeamus 
6. Wystąpienia zaproszonych gości
8. Wykład inauguracyjny dr hab. Hanna Ciecierska „gatunki inwazyjne”
9. Zamknięcie uroczystości przez prof. dr hab. Aleksandra Świąteckiego