poniedziałek, 31 maja 2021

Zaproszenie na (Ty)Dzień Biologii i Biotechnologii

środa, 9 września 2020

Spotkania z Nauką jako kontynuacja

 Projekt się skończył ale nie skończyła się nasza działalność. Na bazie uzyskanych doświadczeń staramy się tworzyć nowe projekty. Chcemy wspierać szkoły i rozwijać edukację w ramach trzeciej misji uniwersytetu.  

Od lipca 2020 realizujemy dwuletni projekt pod nazwą Spotkania z nauką. 

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowaniem pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Upowszechnianie nauki odbywać będzie się w formie wykładów i warsztatów wyjazdowych, zajęć na uczelni, wystaw oraz pikników naukowych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich.

Dodatkowym celem projektu jest budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia UWM w Olsztynie wśród młodzieży licealnej. W ramach przedsięwzięcia uczestnicząca młodzież pozna pełen cykl powstawania wiedzy, z uwzględnieniem obserwacji, dostrzegania problemu, dyskusji, analizy, działania i przedstawiania rezultatów badań. Aktywizujące metody upowszechniania wiedzy uwzględniają wyniki badań psychologicznych i neurodydaktyki.


Projekt Spotkania z nauką, realizowany w latach 2020-2022, dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć popularyzujących naukę, takich jak Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Ogólnopolska Noc Biologów, Międzynarodowy Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz Sobie Naukowca, Przyjedź do nas na warsztaty itd.

Projekt będzie realizowany z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie wsparciem oraz komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM centrum nauki Kortosfera. Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

W ciągu 24 miesięcy zorganizowane zostaną: 4 pikniki naukowe, w których weźmie łącznie co najmniej 2000 uczestników, dwa obozy naukowe na Uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań na Uniwersytecie z wykładami i warsztatami, trzy wystawy półroczne w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz cztery wystawy objazdowe (każda po 10 planszy wielkoformatowych), opublikowanych zostanie co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie udział co najmniej 4 000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców w kraju i za granicą.

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych w formie warsztatów na terenie Uniwersytetu, wykładów i zajęć wyjazdowych do szkół, wystaw, gier edukacyjnych oraz pikników naukowych, celem których jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauk przyrodniczych oraz popularyzacja kształcenia wyższego (podnoszenie kompetencji w gospodarce opartej na wiedzy). Jest kontynuacją wcześniejszych naszych przedsięwzięć popularyzujących naukę, takich jak Uniwersytet Młodego Odkrywcy, cykliczna Ogólnopolska Noc Biologów (dwukrotnie finansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Międzynarodowy Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz sobie naukowca. Projekt będzie realizowany z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM centrum nauki Kortosfera. Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

Zaplanowane działania stanowią całość długofalowego procesu zapoznawania szerokich kręgów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, ze specyfiką i dokonaniami nauk biologicznych. Uwzględnia metody aktywizujące słuchaczy i wdrażania ich do procesu poznawczego tak by w pełni rozumieli istotę badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Przedsięwzięcie upowszechniające naukę adresowane jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza, z Podlasia czy Pomorza. Poza bezpośrednimi pokazami na terenie uczelni, przekaz popularnonaukowy docierał będzie za pośrednictwem mediów (w tym mediów społecznościowych, internetowych) do szerokiego grona odbiorców w kraju oraz do Polonii, rozproszonej po całym świecie.

czwartek, 2 lipca 2020

Kontynuacja - efekty projektuDługookresowe efekty projektu to kontynuacja. Na bazie zdobytych doświadczeń i uzyskanych kompetencji idziemy dalej, z kolejnym projektem. 

środa, 1 lipca 2020

wtorek, 9 czerwca 2020

A co uczniowie sądzą o webinariach?

Zapytaliśmy o zdanie uczniów uczestniczących w wiosennych webinariach. Widać wyraźnie,że oczekują udziału w bezpośrednich spotkaniach, w czasie Nocy Biologów, szkolnych festiwalach nauki. oczekują wykładów i warsztatów z udziałem naukowców w szkole jak i chcą przyjeżdżać do nas na uniwersytet. Okazja na kontynuację już jest (Spotkania z Nauką) . A dzięki podpisanym porozumieniom z kilkoma samorządami będziemy wspólnie poszukiwali kolejnych możliwości.

Przedstawiamy kolejny przykład z ankiet ewaluacyjnych. Wszystkie starannie analizujemy. Widać,że uczniowie potrzebują bezpośredniego kontaktu ale kontakt on line może być dobrym uzupełnieniem.

Co najbardziej Ci się podobało w wykładach on line w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0, (35 odpowiedzi) 

 • Wszystko 
 • Spójność w wypowiedzi rozmówcy.
 • Ciekawy sposób prowadzenia zajęć 
 • Ciekawy temat i przyjemne przedstawienie zadawanie pytań 
 • Część z odpowiadaniem na pytanie uczniów 
 • Interesujący temat 
 • wszystko 
 • Pytania na Webinarium 
 • Nie wiem wszystko mi się podobało 
 • wszystko mi się podobało 
 • ciekawostki
 • Cała lekcja było super 
 • Najbardziej mi się podobał sposób prowadzenia lekcji rozmawianie o grzybach tak najbardziej podobało mi się że dowiedziałam się ciekawych rzeczy 
 • To że mogłam się czegoś dowiedzieć 
 • Ciekawie zaprezentowany temat wykładu, który zachęcał do słuchania i nabywania nowej wiedzy. 
 • Podobało mi się jak wykładowcy tłumaczyli zagadnienia w prosty sposób. 
 • Wszystko mi się podobało 
 • Dowiedziałem się dużo odnośnie czekolady Informacje o trujących grzybach nie wiem 
 • Wiedza przydatna w życiu, uświadomienie nas ile cukru powinniśmy spożywać. 
 • Jak Pani odpowiadała na nasze pytania 
 • Dowiedziałem się dużo ciekawostek.
 • Ciekawe opowieści 
 • To w jak ciekawy sposób zajęcia były prowadzone 
 • Nie umiem powiedzieć. 
 • Wszystko mi się podobało. 
 • Obszerna wiedza wykładowcy 
 • Różne wiadomości 
 • Były przedstawiane różnego rodzaju ciekawostki, które mogą przydać się nam w przyszłości.
A co Ci się najmniej podobało? (32 odpowiedzi)
 • Nic
 • Jakość połączenia. 
 • W zasadzie wszystko było w porządku 
 • za mało ciekawostek 
 • długie tłumaczenie 
 • Temat 
 • wszystko mi się podobało 
 • że to przez internet a nie na żywo
 • nic 
 • było super 
 • Brak kontaktu fizycznego 
 • za skomplikowane słowa 
 • nic 
 • To że czasem przerywało lub nie było nic słychać. 
 • Trudne słowa, i rzeczy o których się jeszcze nie uczyliśmy 
 • Brak zastrzeżeń nie było takiej rzeczy 
 • Informacje o pieczarkach nie wiem 
 • Fakt, że było to prowadzone przez Internet. 
 • Wszystko było fajne i ciekawe 
 • Najmniej podobała mi się jakość połączenia. 
 • Ciekawostki
 •  nie było takiej rzeczy
 • Jakość prezentacji
 • Że było on line nic 
 • Było za mało czasu na przekazanie takiej ilości materiału.