sobota, 6 maja 2017

Czy wiesz co jesz?

Tytuł: Czy wiesz co jesz? 

Autor/wykonawca: dr hab. Beata Kurowicka 

Przewidziana jest możliwość udostępnienia scenariusza zajęć w ramach Klubów Młodego Odkrywcy (do wykorzystania przez nauczycieli i innych opiekunów). Ewentualne udostępnienie po realizacji zajęć będzie z Państwem uzgadniane co do zakresu i formy.

Umiejscowienie w cyklu naukowym: planowanie badań, eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków, pisanie sprawozdania.

Zalecany wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum

Typ (forma) zajęć:  zajęcia laboratoryjne (mała grupa)

Wprowadzenie 
W jaki sposób posiłki spożywane przez człowieka umożliwiają mu uzyskiwanie energii, materiału do budowy własnego organizmu? Takie pytania stawiano sobie od wieków. Dodatkowo pojawia się pytanie, dlaczego zjadane pokarmy i organizm ludzki różnią się tak bardzo od siebie oraz dlaczego jedzenie powinno być różnorodne. Co tak naprawdę znajduje się w spożywanym pokarmie, co organizm z pokarmu uzyskuje i jak to się odbywa?

Cele (zajęć) 
Zbadanie obecności wybranych składników odżywczych w typowym posiłku oraz prześledzenie procesów ich trawienia w przewodzie pokarmowym.

Zakładane efekty 
Uczeń zna skład makrocząsteczkowy pokarmu. Uczeń wie jak przebiega proces ich rozkładu do prostych związków, przyswajalnych przez organizm. Uczeń rozumie proces weryfikacji doświadczalnej hipotezy badawczej oraz zna zasady konstruowania eksperymentu naukowego. Uczeń potrafi wykonać prosty eksperyment naukowy i wyciągnąć wnioski na podstawie uzyskanych wyników. Uczeń potrafi posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym. Uczeń potrafi postępować zgodnie z instrukcją doświadczenia. Uczeń potrafi współpracować w grupie. Uczeń ćwiczy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej w odniesieniu do planowania i wykonywania doświadczeń naukowych.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne
Drobny sprzęt laboratoryjny: Probówki (10 ml), pipety Pasteura, szkiełka zegarkowe, nożyczki, pęsety, łaźnia wodna Odczynniki: Woda destylowana, białko jaja kurzego, olej roślinny, mleko, 1% roztwór skrobi gotowanej, płyn Lugola, fenoloftaleina, CuSO4, NaOH, detergent, wyciąg z trzustki. 

Przebieg zajęć 
1. Wykrywanie białek, skrobi i tłuszczów w pokarmie
2. Wykonanie doświadczeń symulujących rolę gruczołów trawiennych w procesie rozkładu cukrów, tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym
3. Ocena wyników doświadczeń i wyciągnięcie wniosków

Czy przewidywana jest forma jakiegoś sprawozdania z wykonania eksperymentu (obserwacji)?
- Sprawozdanie z opisem doświadczeń, ich wynikami oraz wnioskami wynikającymi z uzyskanych wyników.

Czy autor/wykonawca będzie mógł udzielić konsultacji po zajęciach w ramach Klubu Młodego Odkrywcy (internetowo) lub formie Żywej Biblioteki (konsultacje bezpośrednie lub internetowe)?
-  Tak

Polecana literatura do tematu
pl.wikipedia.org/…%C5%82ad_pokarmowy_cz%C5%82owieka
pl.wikipedia.org/wiki/Trawienie_u_cz%C5%82owieka
https://www.pfm.pl/baza_chorob/choroby-ukladu-pokarmowego/bez-trawienia-nie-ma-zycia/127

Co dalej? (zadania po zajęciach) 
Uczniowie mofga zrelacjonować wyniki eksperymentu w szkole, przed innymi uczniami.
Jest możliwość dalszych obserwacji, samodzielnych lub pod opieką nauczyciela.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz