środa, 28 lutego 2018

Otwarte Laboratorium 2017 - czyli coś dla licealistów


Pod koniec ubiegłego roku złożyliśmy wniosek na grant do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach upowszechniania nauki. Czekamy na wyniki konkursu. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to będziemy mieli mało czasu na nabór chętnych szkół i uczniów z liceów. Zaglądajcie więc na nasz było by być szybko i dobrze poinformowanym.Planowany termin: 1.04.2017 – 30.06.2017 r.


Otwarte Laboratorium 2017 ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk biologicznych, promocję nauki, w szczególności nauk biologicznych, z podkreśleniem wartości aplikacyjnej, wśród społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego a poprzez internet także całego kraju. Jest również promocją uczelni oraz instytucji zajmujących się przyrodą w regionie jak również podkreśleniem znaczenia nauk biologicznych w rozwoju gospodarczym (biogospodarka). Pokazywane będą także przykłady współpracy nauki i gospodarki w zakresie nauk biologicznych.

Zasięg regionalny: woj. warmińsko-mazurskie oraz północne powiaty woj. mazowieckiego. Poprzez internet z przekazem docierać będziemy znacznie szerzej. Analiza odwiedzić stron internetowych w latach ubiegłych wskazuje, że treści upowszechniające naukę, realizowane przez Wydział Biologii i Biotechnologii, docierają do odbiorów z całej Polski a także z różnych miejsc świata (najpewniej Polonia).

W ofercie merytorycznej Otwartego Laboratorium przeważają aktywizujące formy edukacji, tj. warsztaty i pokazy, wykłady stanowią tylko uzupełnienie. Dodatkowe konsultacje dla uczniów odbywać się będę w formie internetowych wideokonferencji. Podsumowanie zadania odbędzie się w formie konferencji młodych naukowców, w czasie której uczniowie przedstawią własne referaty, stanowiące podsumowanie ich udziału w zajęciach oraz ich osobistych zainteresowań biologicznych. W warstwie koncepcji dydaktycznej w największym stopniu projekt nawiązuje do edukacji pozaformalnej oraz kształcenia ustawicznego.


Konkurs dla licealistów i cykl zajęć pt. „Otwarte laboratorium 2017” to rozszerzona i pogłębiona forma upowszechniania osiągnięć nauk biologicznych, w formie popularnonaukowej,  adresowana do młodzieży licealnej z woj. warmińsko-mazurskiego. Cykl otwartych wykładów realizowanych w różnych szkołach regionu oraz zajęcia laboratoryjne, odbywające się w laboratoriach uniwersyteckich podsumowane  będę konferencja młodych naukowców, w czasie której uczniowie przedstawią relacje z uczestnictwa w przedsięwzięciu w formie referatów naukowych.  Wydział Biologii i Biotechnologii od lat realizuje różne formy upowszechniania nauki w formie pikników naukowych (m.in. Noc Biologów, udział w Olsztyńskich Dniach Nauki) oraz dłuższych akcji skierowanych do młodzieży szkolnej (np. „wypożycz sobie naukowca,,). Brakowało aktywizującej oferty skierowanej do młodzieży licealnej.  Zaplanowano 10 wykładów wyjazdowych, 20 zajęć laboratoryjnych, co najmniej 5 webinariów (konsultacje w formie wideokonferencji) oraz podsumowująca konferencje młodych naukowców dla młodzieży z całego województwa. 


Warsztaty Otwarte Laboratorium mają na celu przekazanie wiedzy biologicznej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych  na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię. Aktywizujące metody i forma konkursu ma zwiększyć efektywność upowszechniania nauki.

Planowany program

Wykłady wyjazdowe do szkół
(Do wyboru):

1.       Ekspertyzy przyrodnicze w „służbie” ochrony przyrody ,
2. Chruściki – podwodni konstruktorzy domków z jedwabiu i ze złota
3. Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach
4. Nowe niebezpieczne choroby pasożytnicze
5. Czy grzyby potrzebne są roślinom? – rzecz o mikoryzie
6. Leptyna – hormon o wielu obliczach
7. Reakcje zwierząt na temperaturę otoczenia
8. Porosty i ludzie
9. Różnorodność świata grzybów
10. Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu
11. Grzyby zagrażające zdrowiu człowieka
12. Rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka
13. Czy oddychamy tylko tlenem? - rzecz o grzybach w powietrzu
14. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes
15. Czy każdy chemik jest dobrym kucharzem?
16. Rozdział barwników liści metodą chromatografii TLC
17. Biopaliwa- nadzieje i ograniczenia
18. Trawy – niepozorni zwycięzcy
19. Tajemnice Antarktyki (dr Paweł Loro),
20. Rośliny inwazyjne – wrogowie czy sprzymierzeńcy?
21. Podwodny świat jezior - znaczenie roślin w ekosystemach wodnych
22. Rośliny „przestępcze” - charakterystyka rodzin psiankowatych i selerowatych
23. Relikty glacjalne we florze Polski północno-wschodniej ,
24. Co w trawie piszczy czyli pospolite i chronione gatunki w naszym otoczeniu
25. Makrobezkręgowce siedlisk wodnych
26. Wybiera się sójka za morze czyli dokąd odlatują ptaki
27. Ważki - fascynująca grupa owadów

Warsztaty i zajęcia laboratoryjne na terenie Uniwersytetu (do wyboru dla uczestników)

1.      Neurony – komórki o wielu obliczach
2. Pracownia histologiczna
3. Przeciwciała w laboratorium
4. Czy ananas odchudza a ziemniaki tuczą?
5. Jak funkcjonuje roślina
6. Jak "czytać" rośliny
7. Poznajemy owady wodne
8. Siedliska wodne i ich mieszkańcy
9. Ptaki miejskie
10. Biotechnologia-roślinne kultury tkankowe ,miejsce- pracownia roślinnych kultur in vitro
11. Kolory życia -identyfikacja barwników roślinnych, miejsce-szklarnia Wydziału Biologii i
12. Fotosynteza – klucz życia
13. Przygotowanie materiału biologicznego do badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TME)
14. Analizy chromatograficzne roślin
15. Biotechnologia - roślinne kultury tkankowe
16. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes
17. Czy wiesz co jesz?
18. Typy plech grzybów
19. Grzyby mikroskopowe powodujące choroby roślin
20. Porosty jako bioindykatory stanu środowiska
21. Odkryj bogaty świat grzybów
22. Tajemniczy świat pijawek
23. Świat w kropli wody (pierwotniaki)
24. Od komórki do organizmu wielokomórkowego
25. Co mama w genach dała?
26. Poznaj grzyby wielkoowocnikowe najbliższych okolic

Stanisław Czachorowski

poniedziałek, 26 lutego 2018

Oferta dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku

Półtora tysiąca słuchaczy z 13 uniwersytetów trzeciego wieku województwa warmińsko-mazurskiego będzie się kształcić dzięki Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Trafiło na niego 49 wniosków, spośród których wybrało 20 najlepszych. W pierwszej czwórce znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Otrzyma 339 tys. zł dofinansowania. Na co dokładnie UWM przeznaczy te pieniądze?
Na organizację zajęć edukacyjnych (warsztatów i wykładów) skierowanych do  słuchaczy 13 uniwersytetów trzeciego wieku z województwa warmińsko-mazurskiego. Zajęcia poprowadzą pracownicy UWM, w Kortowie, jak i w siedzibach uniwersytetów trzeciego wieku. Łącznie projekt obejmie około 1.500 słuchaczy. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 15 marca b.r. Poruszane tematy (zgodne z preferencjami przyszłych słuchaczy) będą związane m.in. ze zdrowiem i życiem człowieka, ogrodnictwem i rolnictwem, prawidłowymi relacjami z młodszym pokoleniem (np. wnukami), sprawami finansowymi i domowego budżetu.
Realizacja projektu umożliwi zbliżenie środowiska akademickiego do słuchaczy UTW z Olsztyna i regionu (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym), popularyzację wiedzy na temat odkryć naukowych w codziennym życiu.
Aktywna współpraca obu stron przyczyni się do wsparcia solidarności międzypokoleniowej, a także będzie pomocna w procesie przystosowywania się osób starszych do wymagań współczesnego świata (m.in. poprzez samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na polu nauki).
Projekt zakończy konferencja 18 października 2018 roku.  Koordynatorem projektu jest prof. Stefan Smoczyński, pełnomocnik rektora UWM ds. uniwersytetów trzeciego wieku.
jbp