sobota, 6 maja 2017

Mikroby w naszej kuchni – zbawienna moc probiotyków

Tytuł: Mikroby w naszej kuchni – zbawienna moc probiotyków 

Autor/wykonawca: dr Justyna Możejko-Ciesielska, (justyna.mozejko@uwm.edu.pl)

Umiejscowienie w cyklu naukowym: eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków.

Zalecany wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum

Typ (forma) zajęć:  zajęcia laboratoryjne (mała grupa) 

Wprowadzenie 
Historia wykorzystania drobnoustrojów w przetwarzaniu i produkcji żywności, jest tak stara jak dzieje ludzkości. Od zarania dziejów, człowiek wykorzystywał naturalne procesy mikrobiologiczne, w produkcji żywności o cennych właściwościach organoleptycznych. Wiele produktów mlecznych, czy też kiszonek, związana jest z właściwościami kwaszącymi wybranych szczepów mikrogrzybów i bakterii. Wyniki licznych badań potwierdziły prozdrowotne działanie tak przygotowanej żywności. Drobnoustroje stanowiące jej integralny składnik określane są terminem probiotyków. Dość powszechne jest przekonanie o dobroczynnej roli probiotyków w stabilizacji mikrobioty jelitowej, mobilizacji układu immunologicznego oraz działaniu antybakteryjnym w stosunku do oportunistycznych i patogennych szczepów.

Czy zaleca się uczniom wcześniejsze zapoznanie z tematem? Nie wymagane jest wcześniejsze przygotowanie się do zajęć

Cele (zajęć)
Zasadniczym celem zajęć będzie poznanie głównych grup mikroorganizmów wykorzystywanych przez człowieka w produkcji żywności funkcjonalnej. W toku zajęć uczniowie poznają metody badań mikroskopowych umożliwiających wykrywanie bakterii w różnych produktach żywnościowych. 

Zakładane efekty 
W zakresie wiedzy uczniowie rozszerzą wiadomości dotyczące probiotyków i ich wykorzystania, prowadzenia podstawowych analiz mikroskopowych oraz interpretowania uzyskanych wyników; rozwiną zainteresowania naukowe oraz ukształtują odpowiednie postawy związane z ochroną zdrowia.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne
Zajęcia zostaną przeprowadzone w oparciu o sprzęt i materiały Katedry Mikrobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii. Zalecane jest zabranie przez uczestników zajęć zeszytów, ołówków i kredek.

Przebieg zajęć 
Zajęcia będą prowadzone w laboratorium mikrobiologicznym. Uczniowie będą pracować w oparciu o przygotowane karty pracy. W pierwszej części zajęć zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie z zakresu obsługi mikroskopu, preparatyki mikroskopowej. Uczniowie przygotują preparaty mikroskopowe i opiszą charakterystyczne grupy drobnoustrojów występujących w różnych produktach żywnościowych.

Czy przewidywana jest forma jakiegoś sprawozdania z wykonania eksperymentu (obserwacji)? Na podstawie otrzymanych wyników uczniowie sporządzą sprawozdanie w formie papierowej, które będzie stanowić podstawę zaliczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz