wtorek, 2 maja 2017

Zakładamy MikroZoo, niewidzialny świat drobnoustrojów

Tytuł: Zakładamy MikroZoo, niewidzialny świat drobnoustrojów

Autor/wykonawca: prof. dr hab. Aleksander Świątecki, 

Umiejscowienie w cyklu naukowym: eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków,

Zalecany wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum 

Typ (forma) zajęć:  zajęcia laboratoryjne (mała grupa)

Wprowadzenie 
Mikroorganizmy stanowią jeden z najciekawszych elementów ekosystemów naturalnych. Zazwyczaj niewidoczne gołym okiem, wydają się być mało atrakcyjnym obiektem badawczym. Nic bardziej mylnego! Świat tych organizmów jest fascynujący, zarówno pod względem swojej nieprzebranej różnorodności, jak również niezwykłych właściwości i przystosowań środowiskowych. W ekosystemach naturalnych mikroskopijne organizmy stanowią bardzo istotne ogniwo w obiegu materii i przepływie energii. Wiedza o strukturze i funkcji mikrobioty ma zasadnicze znaczenie w podejmowaniu skutecznych działań związanych zarówno z ochroną, jak również rekultywacją środowisk naturalnych.

Zasadniczym celem prowadzonych zajęć będzie poznanie głównych grup planktonu występujących w ekosystemach wodnych. W toku zajęć uczniowie zapoznają się z zasadami hodowli organizmów planktonowych, metodami preparatyki mikroskopowej, zbudują prosty mikroskop, zapoznają się z wykonywaniem dokumentacji mikrofotograficznej oraz podstawami identyfikacji taksonomicznej fito i zooplanktonu. Omówiona zostanie rola mikroorganizmów w ekosystemach naturalnych.

Czy zaleca się uczniom wcześniejsze zapoznanie z tematem? Nie wymagane jest wcześniejsze przygotowanie się do zajęć.

Cele (zajęć)
Zasadniczym celem zajęć będzie poznanie głównych grup mikroorganizmów występujących w ekosystemach wodnych oraz opisanie ich roli w sieci troficznej. W toku zajęć uczniowie poznają metody badań mikroskopowych i podstawy taksonomii.

Zakładane efekty 
W zakresie wiedzy uczniowie rozszerzą wiadomości dotyczące planktonu jeziorowego; będą potrafić prowadzić podstawowe analizy mikroskopowe i proste eksperymenty biologiczne oraz interpretować uzyskane wyniki; rozwiną zainteresowania naukowe oraz ukształtują odpowiednie postawy proekologiczne.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne 
Zajęcia przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt i materiały Katedry Mikrobiologii. Zalecane jest zabranie przez uczestników zajęć, notesów, ołówków oraz telefonów komórkowych umożliwiających wykonywanie zdjęć.

Przebieg zajęć
Zajęcia prowadzone będą w laboratorium mikrobiologicznym. Uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły będą pracować w oparciu o przygotowane karty pracy. W pierwszej części zajęć przeprowadzone będzie krótkie szkolenie w zakresie konstrukcji i obsługi domowego mikroskopu oraz wykonywania mikrofotografii. Analizując próby środowiskowe (analizy jakościowe i ilościowe) uczniowie opiszą charakterystyczne grupy drobnoustrojów dla różnych poziomów troficznych. Uczniowie zapoznają się z metodami hodowli planktonu oraz planowaniem prostych eksperymentów biologicznych.

Czy przewidywana jest forma jakiegoś sprawozdania z wykonania eksperymentu (obserwacji)? W domu, na podstawie zebranych materiałów mikrofotograficznych i sporządzonych notatek uczniowie sporządzą atlasy oznaczonych mikroorganizmów. Elektroniczna wersja sprawozdania stanowić będzie podstawę zaliczenia.

Czy autor/wykonawca będzie mógł udzielić konsultacji po zajęciach w ramach Klubu Młodego Odkrywcy? -   Konsultacje internetowe

Polecana literatura do tematu 
Bogata literatura fachowa w internecie, np:Co dalej? (zadania po zajęciach)
Prowadzenie dalszych obserwacji, przygotowanie prostych eksperymentów biologicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz