sobota, 6 maja 2017

Zacznij od chemii

Tytuł: „Zacznij od chemii” 
Autor/wykonawca: dr Janusz Wasilewski 

Powiązanie z innymi zajęciami: cykl trzech warsztatów z zakresu chemii organicznej: 1. Oczyszczanie kwasu sulfanilowego poprzez krystalizację z wody. 2. Ekstrakcja barwników kapusty czerwonej za pomocą aparatu Soxhleta. 3. Rozdział barwników tuszów metodą chromatografii cienkowarstwowej.

Umiejscowienie w cyklu naukowym:  eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków, pisanie sprawozdania.

Zalecany wiek uczestników: gimnazjum

Typ (forma) zajęć:  zajęcia laboratoryjne (mała grupa)

Wprowadzenie 
Zajęcia będą się składały z dwóch części. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczniowie będą mogli praktycznie zapoznać się wybranymi metodykami powszechnie wykorzystywanymi w laboratoriach różnego typu: oczyszczaniem substancji poprzez krystalizację, ekstrakcją typu ciało stałe – ciecz i rozdziałem mieszanin związków chemicznych za pomocą chromatografii cienkowarstwowej.

Czy zaleca się uczniom wcześniejsze zapoznanie z tematem?
Nie. Podstawy teoretyczne będą zawarte we wprowadzeniu teoretycznym.

Cele (zajęć) 
Praktyczne zapoznanie się z wybranymi metodykami fizykochemicznymi.

Zakładane efekty
Uczeń potrafi wykonać prosty eksperyment.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne:
 - kapusta czerwona
- kwas sulfanilowy
- alkohol etylowy

Przebieg zajęć 
- wstęp teoretyczny (prezentacja w programie PowerPoint),
- krótkie szkolenie z zakresu BHP,
- praktyczne wykonanie ćwiczenia,
- opracowanie wyników, dyskusja.

Czy przewidywana jest forma jakiegoś sprawozdania z wykonania eksperymentu (obserwacji)? Krótkie sprawozdanie pisemne.

Czy autor/wykonawca będzie mógł udzielić konsultacji po zajęciach w ramach Klubu Młodego Odkrywcy:  Tak.

Polecana literatura do tematu https://www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia_organiczna/1001074-chemia_organiczna_w_laboratorium.html

Co dalej? (zadania po zajęciach)
Będzie można przedstawić wyniki warsztatów na lekcji chemii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz