środa, 26 czerwca 2019

Wyniki rekrutacji na obozy letnie

W dniu 17 czerwca komisja dokonała rekrutacji na obozy letnie. Zgłosiło się 65 uczniów z woj. warmińsko-mazuskiego. Na obozy zakwalifikowano 40 uczniów, wybór był trudny. W kryteriach uwzględniliśmy miejsce zamieszkania a także staraliśmy się dobrać grupy w podobnym przedziale wiekowym. Informacje o rekrutacji wysyłamy opiekunom.

W ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 zaplanowane zostały dwa obozy letnie w następujących terminach:
  • 21-26 lipca 2019
  • 4-9 sierpnia 2019
Szczegóły organizacyjne niebawem. Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie miasteczka akademickiego w Kortowie. W czasie obozu odbywać się będą zajęcia z pracownikami UWM, w laboratoriach oraz zajęcia terenowe. Ponadto przewidziane są zajęcia rekreacyjne i wycieczki po Olsztynie.  

Stanisław Czachorowski

wtorek, 18 czerwca 2019

Zakończenie zajęć stacjonarnych w drugim semestrze i wręczenie dyplomów


15 czerwca 2019 r. zakończyły się zajęcia stacjonarne na drugim semestrze Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. 2.0. Dyplomy ukończenia otrzymało 64 uczniów ze szkół w Dywitach, Stawigudzie. Lamkowie, Petrykozach, Uzdowie, Sławkowie, Klęczkowie, Ruszkowie. Księżnym Dworze, Burtkacie i Turzy Wielkiej.