poniedziałek, 1 maja 2017

Ile chromosomów mają zwierzęta?

Tytuł: Ile chromosomów mają zwierzęta? 
Autor/wykonawca: prof. dr hab. Alicja Boroń. mgr Anna Przybył 

Umiejscowienie w cyklu naukowym: hipotezy i planowanie badań, eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków, pisanie sprawozdania.

Zalecany wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum.

Typ (forma) zajęć:
Zajęcia laboratoryjne (mała grupa),

Wprowadzenie 
Organizacja materiału genetycznego każdej komórki budującej ciało organizmów żywych reprezentowana jest miedzy innymi liczbą chromosomów. Liczba chromosomów, podobnie jak zawartość DNA w jądrach komórek, nie odzwierciedla stopnia złożoności budowy funkcjonalnej różnych organizmów. Zajęcia nawiązują m.in. do różnorodności biologicznej zwierząt należących do różnych gatunków, rozpatrywanej na poziomie genomowym – chromosomowym.

Cele (zajęć) 
Poznanie na wybranych przykładach ile chromosomów mają zwierzęta i porównanie tej liczby z zawartością DNA w jądrze komórkowym, a także z pozycją systematyczną danego gatunku, stopniem złożoności funkcjonalnej. Odpowiedzi na pytania takie jak m.in.: jak wyglądają chromosomy i na jakie kategorie możemy je według morfologii podzielić, jaka jest wielkość chromosomów różnych organizmów i w jaki sposób DNA jest w nich upakowane.

Zakładane efekty
Uczeń wie ile chromosomów mają zwierzęta i o tym, że DNA różnych gatunków upakowane jest w szczególny sposób do różnej liczby chromosomów, które możemy podzielić na kategorie według ich wyglądu. Potrafi je odróżnić i podać kryteria takiego podziału. Wie jaka jest wielkość chromosomów różnych organizmów i w jaki sposób DNA jest w nich upakowane. Uczeń potrafi udowodnić, że liczba chromosomów nie odzwierciedla stopnia złożoności budowy funkcjonalnej różnych organizmów. Wie, że kariotyp – czyli liczba i morfologia chromosomów odzwierciedla różnorodność biologiczną zwierząt, rozpatrywana na poziomie genomowym – chromosomowym.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne
Zajęcia wymagają, aby odbywały się w laboratorium do celu zajęć wyposażonym i przygotowanym, które znajduje się w Katedrze Zoologii, sala nr. 063. Zajęcia wymagają zakupu odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Przebieg zajęć 
Uczniowie będą:
a) wstępnie zapoznawani z wiedza na temat możliwości wykonywania badań chromosomowych – wybranymi metodami i technikami,
b) wykonywali preparaty chromosomowe z przygotowanych wcześniej zawiesin komórkowych pochodzących od dwóch gatunków zwierząt kręgowych,
c) barwili wykonane preparaty barwieniem nieróżnicującym,
d) analizowali wygląd i liczbę chromosomów,
e) układali kariotypy z podziałem na kategorie chromosomów,
f) porównywali liczbę chromosomów u kilku innych gatunków zwierząt,
g) wyciągali wnioski dotyczące przeprowadzonych badań.

Czy przewidywana jest forma jakiegoś sprawozdania z wykonania eksperymentu (obserwacji)? Tak, uczniowie będą sprawozdawali wyniki eksperymentu w postaci ułożonych i opisanych kariotypów badanych zwierząt.

Czy auto będzie mógł udzielić konsultacji po zajęciach w ramach Klubu Młodego Odkrywcy (internetowo) lub formie Żywej Biblioteki (konsultacje bezpośrednie lub internetowe).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz