niedziela, 19 marca 2017

Światło - źródło życia (ćwiczenia laboratoryjne dotyczące fotosyntezy i fluorescencji)

Światło - źródło życia (ćwiczenia laboratoryjne dotyczące fotosyntezy i fluorescencji)

Autor/wykonawca: dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM

Terminy zajęć: 21.03, 24.04, 4.05, 6.06. 2017

Scenariusz zajęć zostanie udostępniony w ramach Klubu Młodego Odkrywcy

Umiejscowienie w cyklu naukowym: eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków, przedstawianie wyników na szkolnej konferencji naukowej.

Zalecany wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum

Typ (forma) zajęć: zajęcia laboratoryjne (mała grupa),

Wprowadzenie

Cykl zajęć (wszystkie zajęcia łącznie) będzie ukazywał cały proces naukowy: od hipotezy, eksperymentów i obserwacji, aż po wyciąganie wniosków, pisanie sprawozdań oraz udział w szkolnej konferencji naukowej (komunikowanie rezultatów badań). Duże znaczenie będzie miał bezpośredni i wielopłaszczyznowy kontakt z naukowcami (prowadzenie zajęć, konsultacje poza zajęciami, spotkania w szkole) aby młodzież mogła budować sobie realistyczne wyobrażenie o pracy naukowca. W ten sposób będzie wspierane budowanie kapitału naukowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Cele (zajęć)

- Poznanie wiadomości o fotosyntezie
- Przedstawienie i zapoznanie ze schematem przebiegu procesu fotosyntezy
- poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na przebieg fotosyntezy
- poznanie przebiegu fazy jasnej i ciemnej fotosyntezy

Zakładane efekty


Uczeń wie gdzie przebiega fotosynteza, potrafi umiejscowić proces i jego fazę w komórce roślinnej. Uczeń umie przedstawić słownie reakcje chemiczne procesu fotosyntezy. uczeń potrafi samodzielnie wyizolować chlorofil i rozdzielić go chromatograficznie

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne: liście roślin, sączki bibułowe, lejek, zestaw probówek, pipeta, bagietka, etanol, benzyna, lampa kwarcowa, zlewka 100 cm3, 20% KOH, 20%HCI, paski bibuły chromatograficznej, moździerz, spektroskop, cylinder miarowy, mikropipeta, cylinder z doszlifowanym korkiem, żyletka, czarny papier,

Przebieg zajęć

Uczniowie podzieleni izolują chlorofil z roślin różniących się przebiegiem procesu fotosyntezy.
Wyizolowane barwnik rozdzielają chromatograficznie.
Określają właściwości fizyczne i chemiczne chlorofilu
Obserwują fluorescencję i widmo chlorofilu


Można ćwiczenia przeprowadzić w szkole.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz