niedziela, 19 marca 2017

Barwy komórek roślinnych (ćwiczenia z mikroskopem)
Tytuł: Barwy komórek roślinnych (ćwiczenia z mikroskopem)

Autor/wykonawca: dr Katarzyna Głowacka, dr Wioletta E. Pluskota

Terminy zajęć: 20.03, 24.04, 22.05.2017

Umiejscowienie w cyklu naukowym: eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków.

Zalecany wiek uczestników:gimnazjum

Typ (forma) zajęć: zajęcia laboratoryjne (mała grupa do 15 osób)

Wprowadzenie


Barwniki w komórkach eukariotycznych spełniają bardzo ważne funkcje. Ich lokalizacja w komórkach jest ściśle określona. Niektóre barwniki zlokalizowane są w specjalnych organellach komórkowych takich jak chloroplasty, chromoplasty i wakuole. Substancje te odpowiadają za tak ważne procesy jak np. fotosynteza.

Cele (zajęć)

Poznanie właściwości i lokalizacji barwinków w komórkach roślinnych.

Zakładane efekty
Uczeń wie gdzie w komórkach gromadzone są barwniki i jakie funkcje pełnią.
Uczeń potrafi wykonać prosty preparat mikroskopowy i określić ogranelle gromadzące barwniki w komórkach.
Uczeń ćwiczy prawidłową obsługę mikroskopu świetlnego.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne

Zajęcia będą się odbywały w sali 118 Collegium Biologiae. Materiały potrzebne do wykonania prostych preparatów mikroskopowych: szkiełka podstawowe szlifowane (4 opakowania na grupę), szkiełka nakrywkowe o wielkości 24x32 (4 opakowania na grupę), owoce i warzywa.

Przebieg zajęć

W czasie zajęć uczestnicy przygotują proste preparaty mikroskopowe z tkanek roślinnych dokonując obserwacji chloroplastów i chromoplastów opisując ich lokalizację, wielkość i ilość w komórce. Uczniowie będą analizować właściwości i lokalizację flawonoidów oraz antocyjanów w tym zmiany ich zabarwienia w zależności od wartości pH.

Uczniowie otrzymają karty pracy na których będą notowali wyniki swoich obserwacji i przeprowadzonych eksperymentów.

Słowa kluczowe: barwniki roślinne, chlorofil, karotenoidy (karoteny, ksantofile), antocyjany, flawonoidy, betalainy, fotosynteza, roślinne antyoksydanty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz