sobota, 4 marca 2017

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TARGET

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TARGET jest naszym partnerem w realizacji projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Jego rolą jest ewaluacja zajęć i projektu.


Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TARGET to instytucja, która realizuje swoje działania w oparciu o 3 główne obszary:

Jednym z nich jest działalność w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Proponowane przez nas szkolenia metodyczne i kurs języka angielskiego dla kadry oświatowej służą przygotowaniu nauczycieli do nauczania języka obcego nowożytnego w ramach podstawy programowej w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Kolejnym obszarem, w ramach którego oferujemy placówkom wartościową ofertę szkoleniową, jest metodyka nauczania programowania. Skuteczność nauczania programowania, które jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku, jest ściśle powiązana z przygotowaniem metodycznym nauczycieli w tym zakresie.

Pozostałe szkolenia wpisują się w aktualne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. W ofercie na rok szkolny 2016/17 proponujemy szkolenia w zakresie następujących zagadnień:
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Ośrodek tworzy grupa doświadczonych metodyków, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz specjalistów w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania działalności dydaktyczno-wychowawczej pracowników szkół i przedszkoli.

Strona www: http://odntarget.pl/
Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Target-O%C5%9Brodek-Doskonalenia-Nauczycieli-439996192805560/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz