czwartek, 2 marca 2017

Świat w kropli wody

Tytuł: Świat w kropli wody

Autor/wykonawca: dr Iwona Jeleń

Umiejscowienie w cyklu naukowym:  eksperymenty i obserwacje.

Zalecany wiek uczestników: młodsze klasy szkoły podstawowej, starsze klasy szkoły podstawowej.

Typ (forma) zajęć: zajęcia laboratoryjne.

Wprowadzenie
Pokaz organizmów jednokomórkowych żyjących w środowisku wodnym. Uczestnicy mają możliwość samodzielnego wykonania preparatów i obejrzenia żywych pierwotniaków (tj. Paramecium sp., Spirostomum sp., Litonotus sp., Vorticella sp., Stentor sp. itp.) pod mikroskopem oraz na ekranie. Możliwość zapoznania się z budową pierwotniaka na przykładzie pantofelka i zobaczenia całego organizmu w jednej tylko komórce. Uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonania preparatu oraz obserwacji i identyfikacji pierwotniaków, które na nim zaobserwują.

Cele (zajęć)

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnorodnością pierwotniaków żyjących w środowisku wodnym. Samodzielne wykonanie i obserwacja preparatu pod mikroskopem. Próba identyfikacji pierwotniaków za pomocą dostępnych kluczy.

Zakładane efekty kształcenia
  • Uczeń zna budowę pierwotniaków, zna ich klasyfikację.
  • Uczeń rozumie główne mechanizmy i tendencje w ewolucji pierwotniaków, zna różnorodność pierwotniaków. 
  • Uczeń potrafi charakteryzować pierwotniaki korzystając ze źródeł monograficznych, rozpoznaje ważniejsze pierwotniaki.
  • Uczeń potrafi wykonać preparat, prowadzić obserwacje i utrwalać materiał do badań
  • Uczeń ćwiczy samodzielne wykonanie preparatu.
  • Uczeń ćwiczy samodzielne posługiwanie się mikroskopem.
  • Uczeń ma świadomość różnorodności biologicznej, konieczności ochrony przyrody i zarządzania zasobami przyrody.
  • Uczeń ma świadomość stałego kształcenia
Zajęcia będą się odbywały na sali ćwiczeń 265, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii, Oczapowskiego 5. Pomoce dydaktyczne: próby - słoiki z pierwotniakami, szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, mikroskopy, pipety, klucze do oznaczania pierwotniaków.

Przebieg zajęć
Zajęcia praktyczne poprzedzone będą krótką prezentacja na temat pierwotniaków.

Po przedstawieniu prezentacji prowadzący opowie jak prawidłowo należy wykonać preparat mikroskopowy przeżyciowy z pierwotniaków.

Po wprowadzaniu uczniowie będą samodzielnie wykonywać preparaty, obserwować je pod mikroskopem i spróbują zidentyfikować, za pomocą klucza i przy udziale osoby prowadzącej zajęcia, pierwotniaki, które zaobserwują na preparacie.

Pracownik naukowy będzie mógł udzielić konsultacji po zajęciach w ramach Klubu Młodego Odkrywcy (internetowo, poczta elektroniczna).

Polecana literatura do tematu

1) Grabda E. , 1989r., "Zoologia bezkręgowce", wyd. PWN W-wa, t.tom I i II ,
2) Brusca, R.C., Brusca G.J. , 1996r., "Invertebrates", wyd. Sinauer Associates, INC. Publishers Sunderland, Ma,
3) Jura Cz, 1996 r., "Bezkręgowce", wyd. PWN W-wa.,
4) Błaszak Cz., 2009r., "Zoologia bezkręgowce", wyd. PWN W-wa., tom I,
5) Błaszak Cz., 2011r., "Zoologia bezkręgowce", wyd. PWN W-wa., tom II.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz