sobota, 15 grudnia 2018

Mgr Lidia Bielinis

Mgr Lidia Bielinis – asystentka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz wykładowczyni w Collegium da Vinci w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki kształcenia w szkole wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów uczenia się w przestrzeni cyfrowej i wspomaganych nowoczesnymi technologiami. W badaniach odwołuje się do koncepcji refleksyjnego uczenia się, transformatywnego uczenia się oraz konektywizmu. Jest także autorką licznych prac naukowych z pogranicza andragogiki, pedagogiki, edukacji medialnej i terapii w środowisku przyrodniczym. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w edukacji szkolnej.

W projekcie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 bierze udział w szkoleniu kadry w zakresie metod edukacji, w tym z wykorzystaniem metod on-line i zasobów internetowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz