środa, 10 października 2018

Inauguracja zajęć na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy


W sobotę, 13 października o godz. 10.00 (aula Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A)  odbędzie się inauguracja zajęć stacjonarnych na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0. Zajęcia rozpocznie 61 uczniów z czterech szkół naszego regionu. To dopiero początek, bo oferta edukacyjna trafi do znacznie szerszego grona uczniów.

Nowa edycja, znacznie rozszerzona, uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 trwać będzie do końca marca 2020 roku. W tym czasie zaoferujemy uczniom z województwa warmińsko-mazurskiego:

Trzy cykle stacjonarnych zajęć na uczelni, realizowanych przez trzy kolejne semestry. Każdy cykl (najbliższy już od października 2018 roku) zawierać będzie: 6 warsztatów badawczych dla 6 grup w każdym semestrze (1 grupa - maksymalnie 10 uczniów),  dwa  spotkania dla wszystkich uczniów (inaugurujące i podsumowujące).

Dwa Obozy Naukowe Młodego Odkrywcy: stacjonarne zajęcia badawcze na terenie UWM. dla tych dzieci i młodzieży, którzy ze względów organizacyjnych nie mogą wziąć udziału w regularnej semestralnej ścieżce UMO, łącznie 30 uczniów (lipiec i sierpień 2019),

Otwarty kurs online z webinariami i wideokonsultacjami naukowców, realizowanymi przez 3 semestry dla uczniów realizujących projekty badawcze. Liczymy na udział co najmniej 100 uczniów z naszego województwa

Projekty badawcze z konsultacjami bezpośrednimi .i online dla uczniów, zakończone szkolnymi festiwalami nauki, w trakcie których uczniowie zaprezentują wyniki swoich badań społeczności lokalnej (kolegom, nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego).

Dwa Uniwersyteckie festiwale Nauki (Noc Biologów, styczeń 2019, styczeń 2020) dla dzieci i ich rodziców, z warsztatami, wykładami i pokazami.

Kawiarnie Naukowe: 6 kawiarni po dwie każdym w semestrze.


Program uroczystości, rozpoczęcie 10.00
Wejście kadry w togach
1. Hymn Uniwersytecki.
2. Otwarcie „roku akademickiego” na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy – Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, prof. dr hab. Aleksander Świątecki
(kilka słów dotyczących Wydziału i symboliki inauguracji)
3. Słowo wstępne o projekcie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 - dr hab. S. Czachorowski (kierownik projektu)

4. Immatrykulacja -  prof. dr hab. Aleksander Świątecki,  Prodziekan ds. studenckich , wręczenie „indeksów” uczniom
5. Gaudeamus 
6. Wystąpienia zaproszonych gości
8. Wykład inauguracyjny dr hab. Hanna Ciecierska „gatunki inwazyjne”
9. Zamknięcie uroczystości przez prof. dr hab. Aleksandra Świąteckiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz