środa, 14 listopada 2018

Seminarium dla nauczycieli - 23 listopada 2018 r.

Zapraszamy nauczycieli na kolejne seminarium, wspólne z pracownikami UWM, biorącymi udział w projekcie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0.


23 listopada, 9.00-13.30, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii - udział bezpłatny, zgłoszenia: dr Ewa Sucharzewska: ewko@uwm.edu.pl.

Temat spotkania: Wybrane strategie i metody pracy nauczyciela a kompetencje kluczowe
Zajęcia poprowadzi Janusz Żmijski z CEO (Warszawa)

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu i analizie wybranych strategii nauczania możliwych do zastosowania w dydaktyce w klasach I- VIII: uczeniu się we współpracy, projektowi edukacyjnemu, action learning i service learning. Aktywności obejmują aktywne zapoznanie się uczestników ze strukturą i filozofią poszczególnych strategii, podzielenie się wnioskami z doświadczeń w pracy tymi strategiami z klasami a także prezentację ich odniesień do zestawu kompetencji kluczowych w ujęciu z 2018 r. Podejmiemy także refleksję nad efektywnością niektórych z nich w świetle własnych doświadczeń oraz aktualnych badań edukacyjnych.

Cele:
  • Warsztatowe zapoznanie z wybranymi strategiami nauczania: uczenie się we współpracy, projekt edukacyjny, action learning i service learning. 
  • Refleksja nad użytecznością i efektywnością omawianych strategii nauczania w świetle doświadczeń własnych uczestników zajęć i wyników współczesnych badań edukacyjnych.\
  • Refleksja nad miejscem i rolą omawianych strategii w szkole w kontekście zestawu kompetencji kluczowych. 
  • Ćwiczeniowe poszerzanie puli pomysłów na współpracę środowiska szkolnego i akademickiego we wspólnym prowadzeniu zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich. 
Przebieg spotkania:
Sesja 1. Uczenie się we współpracy- omówienie strategii, symulacja metody, refleksja nad nią
Sesja 2. Projekt edukacyjny- omówienie strategii, refleksja nad jej mocnymi i słabymi stronami
Sesja 3. Service learning: na czym polega?
Sesja 4. Action learning

W drugiej części spotkania szkolenie praktyczne: Jak poprowadzić webinarium z wykorzystaniem platformy ClickMeeting (warsztaty poprowadzi Daria Żukowska).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz