sobota, 17 czerwca 2017

Edukacja ekologiczna w Mazurskim Parku Krajobrazowym

 
Mazurski Park Krajobrazowy prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną kierowaną do uczniów wszystkich typów szkół i w różnym wieku, a także do osób dorosłych. Poprzez zainteresowanie walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi pragniemy wyzwolić wśród uczestników zajęć właściwe postawy wobec przyrody, uwrażliwić społeczeństwo lokalne na potrzebę ochrony środowiska, zainicjować działania zmierzające do ochrony wartości tych terenów.

Zajęcia prowadzone są w szkołach i placówkach oświatowych, Ośrodku Edukacji Przyrodniczo- Kulturowej w Krutyni oraz na terenie Parku.

Oferujemy m. in. :
  • całoroczne zajęcia w formie prelekcji i pogadanek dla szkół na temat przyrody i krajobrazu Parku,
  • lekcje tematyczne związane z określoną porą roku, prowadzone w formie prelekcji lub warsztatów terenowych, rozwijające wiedzę przyrodniczą,
  • zajęcia terenowe na ścieżkach przyrodniczych: "Rezerwat Zakręt" i "Rezerwat Krutynia",
  • lekcje muzealne prowadzone w Izbie Przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Kulturowej w Krutyni,
  • konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie oraz wiedzy ekologicznej, 
  • stoiska edukacyjne, akcje, warsztaty i szkolenia organizowane na prośbę zainteresowanego,
  • praktyki studenckie.

Tematy zajęć opracowywane są przez pracowników Parku, dostosowane do różnych poziomów kształcenia oraz zapotrzebowania odbiorców.

Lekcje prowadzone są po wcześniejszym umówieniu i uzgodnieniu szczegółów. Zajęcia takie należy umówić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Informację dotyczącą aktualnej oferty edukacyjnej znajdą Państwo na stronie: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/dolne_menu-edukacja-oferta_edukacyjna.html
Judyta GenczaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz