środa, 15 lutego 2017

Plasmoboty czyli w sobotę zaczynamy przygodę z nauką !

W sobotę 18 lutego 2017 o. godz. 11.00 nietypową naukę na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie rozpocznie ponad 90 uczniów z Lamkowa, Butryn, Szczytna, Stawigudy, Ornety, Bartoszyc także ponad 100 członków Klubów Młodych Odkrywców z Olszyna, Szczytna, Dywit, Łupsztycha i Ostródy. Wykład inauguracyjny pt. „Plasmobot i inne osiągnięcia biologii" wygłosi dr Ewa Sucharzewska.

Zajęcia dla uczniów są bezpłatne. Projekt finansowany jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczniowie w wieku 6-16 lat w laboratoriach uniwersyteckich i pod okiem naukowców poznawać będą tajemnice życia a później zorganizują szkolne festiwale nauki w swoich miejscowościach. Poznają pełen proces naukowy od pomysłu i hipotezy, przez dobór materiału i metod, wykonanie badań, wyciąganie wniosków aż po prezentowanie rezultatów w formie raportów, sprawozdań i konferencji naukowych.

Celem tego pilotażowego projektu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego oraz wzmocnienie istniejących (i powołanie nowych) Klubów Młodego Odkrywcy, poprzez bliski i bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich. Drugim istotnym celem jest wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców z UWM z młodzieżą szkolną a w efekcie nauczycielami i samorządami wokół Klubów Młodego Odkrywcy w woj. warmińsko-mazurskim. 

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach (do 10 osób), w laboratoriach naukowych i salach Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Prowadzone będą przez aktywnych naukowców, mających doświadczanie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Tematycznie nawiązywać będą do aktualnych i rzeczywistych problemów naukowych lub wpisane będą w fabułę historycznych odkryć naukowych. Cykl zajęć będzie ukazywał cały proces naukowy: od hipotezy, eksperymentów i obserwacji, aż po wyciąganie wniosków, pisanie sprawozdań oraz udział w szkolnej konferencji naukowej (komunikowanie rezultatów badań). Koncepcja dydaktyczna oparta jest na modelu edukacji cyklicznej D. Kolba, podkreślającej rolę subiektywnego doświadczenia w procesie uczenia się (wiedza tworzona jest przez transformację doświadczenia): doświadczenie - obserwacja i refleksja - abstrakcyjna konceptualizacja - aktywne eksperymentowanie - działanie (zrób coś, pomyśl o tym, wyciągnij wnioski, zrób to inaczej). Takie podejście dobrze wpisuje się w metodę, stosowaną w Klubach Młodego Odkrywcy: obserwacja – dyskusja – eksperyment – wiedza – działanie. Zajęcia adresowane są do uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum (wiek 6-16 lat), głównie z okolic Olsztyna (szkoły wiejskie i z małych miejscowości). Środowiska te są w defaworyzowane w dostępie do ośrodków naukowych i mają mniejsze możliwości spotkania naukowców (wyobrażenia o nauce i pracy naukowców opierają się głównie o stereotypy telewizyjne i popkulturowe).

Uniwersytet Młodego Odkrywcy to jedna z inicjatyw Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z jej głównych założeń jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.  Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Sztuki zgłosiły się do tego programu i otrzymały z MNiSW dofinansowanie na jego realizację. Zajęcia (cykliczne) potrwają do czerwca. Są bezpłatne i przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Będą się odbywać na uczelni pod okiem nauczycieli akademickich. Są to ludzie biorący już udział w innych inicjatywach popularyzatorskich, podejmowanych przez UWM.

W tym ministerialnym projekcie bierze udział także Uniwersytet Dzieci w Olsztynie, z projektem „Nauka do kwadratu”.

Stanisław Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz