sobota, 18 lutego 2017

Dlaczego Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Biologii?

(Noc Biologów 2017)

Od ponad 10 lat pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii biorą aktywny udział w różnego typu piknikach naukowych i festiwalach nauki, w których realizują wykłady i zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkolnej. Początkowo były to jedynie Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, odbywające się pod koniec września, organizowane przez UWM w Olsztynie. Duże i stałe zainteresowanie szkół z całego województwa (a także ze szkół z obszarów sąsiednich - północnego Mazowsza) skłoniły do uruchomienia kolejnych edukacyjnych imprez tego typu. W styczniu, cyklicznie od 2012 roku, odbywa się ogólnopolska Noc Biologów, natomiast w maju międzynarodowy Dzień Fascynujących Roślin (Fascination of Plants Day). Także i te dodatkowe pikniki nie wyczerpują potrzeb edukacyjnych młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego. Ponadto forma jednorazowych zajęć w czasie pikniku naukowego jest krótkotrwałym i jednorazowym kontaktem z nauką i naukowcami.

Odwiedzający nas nauczyciele wielokrotnie proszą o przeprowadzenie dla nich zajęć laboratoryjnych na terenie Uniwersytetu w innych terminach. Pracownicy Wydziału chętnie takie zajęcia realizują, uruchomiony został także cykl wykładów wyjazdowych pod hasłem „Wypożycz sobie naukowca”. Pracownicy Wydziału prowadzą także zajęcia w olsztyńskim Uniwersytecie Dzieci. Młodzież licealna uczestnicząca w pracy badawczej w ramach olimpiady biologicznej (za pośrednictwem nauczycieli lub indywidualnie) zwraca się do pracowników z prośbą o opiekę i pomoc merytoryczną w zaplanowaniu i wykonaniu badań. Ponadto w trakcie kilkukrotnej realizacji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. ”Mój pomysł na wykorzystanie nauk ścisłych w rozwiązywaniu problemów życia codziennego” (w roku 2016/17 już szósta edycja), w którym pracownicy Wydziału pełnią role jurorów, oceniających prace, okazało się że uczniowie i nauczyciele mają duży problem z zaplanowaniem i realizacją zadań o charakterze badawczym. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. ”Mój pomysł na wykorzystanie nauk ścisłych w rozwiązywaniu problemów życia codziennego” organizowany jest corocznie przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej w Olsztynie i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie, pod Honorowym Patronatem: Lidii Staroń Senatora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Olsztyna, Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty, Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie (opiekun merytoryczny).

W uruchomionych przez Centrum Nauki Kopernik Klubach Młodego Odkrywcy w województwie warmińsko-mazurskim do tej pory powstało niewiele takich grup. Pięć Klubów powstało w Olsztynie i dwa w najbliższych okolicach (w ramach nauczania domowego). Wyraźnie widać więc, że najtrudniejszy dostęp do tego typu inicjatyw ma młodzież ze szkół wiejskich i z małych miejscowości.

Dotychczasowe doświadczenia oraz ogromne zapotrzebowanie młodzieży szkolnej na bezpośredni kontakt z nauką i naukowcami wskazują na potrzebę zwiększenia oferty w postaci edukacji pozaformalnej. Szczególnie istotne jest ukazanie istoty badań naukowych i metody eksperymentu w naukach przyrodniczych. Ogromne zapotrzebowanie na zajęcia eksperymentalne realizowane w prawdziwych laboratoriach wskazuje na potrzebę uzupełnienia dotychczas realizowanych jednodniowych pikników naukowych (m.in. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, Noc Biologów itd.) tego typu zajęciami.

Cykl zajęć, realizowanych w formie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy będzie dobrą odpowiedzią na to duże społeczne zapotrzebowanie. Jednocześnie rozwijane będą trwałe formy współpracy uczelni z placówkami edukacyjnymi, w szczególności z małych miejscowości.

Liczymy, że doświadczenia zebrane w czasie realizacji projektu Warmińsko-Mazurrski Uniwersytet Młodego Odkrywcy (finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy), posłużą nam do przygotowania szerszej i bardziej długofalowej współpracy z samorządami i NGO w zakresie edukacji pozaformalnej oraz rozwijania kapitału naukowego naszego regionu.

Stanisław Czachorowski


(Noc Biologów 2017)

(Noc Biologów 2017)

(Noc Biologów 2017)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz