sobota, 15 grudnia 2018

Mgr Lidia Bielinis

Mgr Lidia Bielinis – asystentka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz wykładowczyni w Collegium da Vinci w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki kształcenia w szkole wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów uczenia się w przestrzeni cyfrowej i wspomaganych nowoczesnymi technologiami. W badaniach odwołuje się do koncepcji refleksyjnego uczenia się, transformatywnego uczenia się oraz konektywizmu. Jest także autorką licznych prac naukowych z pogranicza andragogiki, pedagogiki, edukacji medialnej i terapii w środowisku przyrodniczym. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w edukacji szkolnej.

W projekcie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 bierze udział w szkoleniu kadry w zakresie metod edukacji, w tym z wykorzystaniem metod on-line i zasobów internetowych.

Dr Monika Grochalska

Dr Monika Grochalska – nauczycielka akademicka, trenerka i coach. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką nierówności społecznych, przede wszystkim ze względu na płeć. Jest autorką publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym książki „Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne" (2017). Przez kilka lat pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia Kofe(m)ina. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów kompetencji interpersonalnych, a także w zakresie działań projektowych organizacji non-profit.

W projekcie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 bierze udział w szkoleniu kadry w zakresie metod edukacji, w tym z wykorzystaniem metod on-line i zasobów internetowych.

środa, 12 grudnia 2018

Rekrutacja na Noc Biologów 2019 w Olsztynie


Program Nocy Biologów 2019 w Olsztynie jest już dostępny na stornie: http://www.nocbiologow.home.pl (trzeba kliknąć na kota, znajdującego się na mapie Polski w miejscu Olsztyna).  Program będzie uzupełniany o nowe propozycje aż do 10 stycznia, warto więc częściej tam zaglądać i szukać nowych propozycji)

Udział we wszystkich zajęciach, wystawach i pokazach jest bezpłatny. Część warsztatów i wykładów z ograniczoną liczbą miejsc na sali wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Propozycje dla uczniów w wieku w wieku 6-16 lat dofinansowane są z projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na te zajęcia obowiązują zapisy według specjalnej procedury. Regulaminy dostępne na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/umo-20/regulaminy (zgłoszenia na adres mailowy grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl).

Zgodnie z założeniami projektu rezerwujemy minimum 50% miejsc dla uczniów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek (ważne jest miejsce zamieszkania ucznia) oraz minimum 2 % dla uczniów z rożnymi formami niepełnosprawności.  Środowiska te są defaworyzowane w dostępie do różnych form edukacji, w tym edukacji pozaformalnej. Z tego między innymi powodu rekrutacja na zajęcia (zaznaczone w programie) odbywać się będą zgodnie w następującym harmonogramem.

Etap I  rekrutacji, do 20 grudnia 2018, dla szkół
Szkoły zgłaszają swój udział na wybrane zajęcia w czasie Nocy Biologów 2019, wypełniają formularz zgłoszeniowy szkoły uczestnictwa w Projekcie (linki - plik PDFplik Worda). Po wstępnej kwalifikacji i uzgodnieniu wolnych miejsc (będziemy się starli aby jak najwięcej szkół i uczniów mogła wziąć udział w Nocy Biologów) szkoły przekażą uczniom i rodzicom następujące formularze do wypełnienia (prosimy wydrukować w kolorze):
  • Formularz zgłoszeniowy ucznia uczestnictwa w Projekcie - plik PDFplik Worda;
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  - plik PDFplik Worda;
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu (w tym danych wrażliwych) - plik PDFplik Worda;

Prosimy także szkoły o zbiorcza listę zakwalifikowanych uczniów: szkolna lista kandydatów do uczestnictwa w Projekcie - plik PDFplik Worda;

Etap II, zgłoszenia indywidualne (rodzinne) oraz  szkoły od 28 grudnia do 7 stycznia 
(dotyczy wolnych miejsc, wcześniej nie zarezerwowanych). Z przyczyn organizacyjnych zapewne dla szkół wygodniejsze będą godziny przedpołudniowe, dla zgłoszeń indywidualnych (rodzinny) zapewne dogodniejsze będę zajęcia popołudniowe i wieczorne.

Indywidualnie:  
  • Formularz zgłoszeniowy ucznia uczestnictwa w Projekcie - plik PDFplik Worda;
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  - plik PDFplik Worda;
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu (w tym danych wrażliwych) - plik PDFplik Worda;

Szkoły wypełniają dokumenty tak jak w etapie I

Etap III, zgłoszenia na wolne jeszcze miejsca: szkoły i indywidualnie, od 7 stycznia do 11 stycznia 2019 r.
Dokumenty j.w. (w ramach wolnych jeszcze miejsc)

Deklaracje uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy i oświadczenia trzeba będzie przekazać w dniu Nocy Biologów, przed zajęciami w biurze Nocy Biologów w hol Collegium Biologiae (lub w innym uzgodnionym miejscu, np. u prowadzącego zajęcia). Każdy uczestnik otrzyma indeks-paszport (jednocześnie stanowiący karta gry terenowej).

Na zajęcia dla innych grup wiekowych (poniżej 6 roku oraz powyżej 16 roku życia) rezerwację miejsc są prostsze – wymaga tylko uzgodnienia z prowadzącym zajęcia (adres wskazany w programie).

Część wykładów, wystaw i innych propozycji nie wymaga wcześniejszej rezerwacji ale trzeba się zgłosić do biura Nocy Biologów po index-paszport, uprawniający do uczestnictwa. W czasie zajęć będzie także prośba o wpisanie się na listy obecności.

Procedura jest trochę skomplikowana i wymaga odrobiny dodatkowego wysiłku ale wynika to z formy dofinansowania. Grantodawca (sponsor) rozlicza nas z wykonanych zadań i wymaga potwierdzenia.

wtorek, 11 grudnia 2018

Noc Biologów 2019 i Uniwersytet Młodego Odkrywcy


Noc Biologów 2019 w Olsztynie, 11 stycznia 2019, 8.00-22.00. Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie jak co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów” (Noc Biologów to wspólne przedsięwzięcie wydziałów biologicznych i przyrodniczych polski uniwersytetów i szkół wyższych a także ogrodów botanicznych), zaplanowanej w 2019 roku na piątek 11 stycznia. Jest to kolejna akcja promująca wiedzę biologiczną w popularnonaukowej formie i nawiązująca do edukacji pozaformalnej. W przygotowanie tegorocznej Nocy Biologów poza Wydziałem Biologii i Biotechnologii włączyły się także: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk Społecznych i Biblioteka Uniwersytecka. Nauka wymaga współpracy i dlatego szukamy jej na różnych płaszczyznach.

Hasłem przewodnim w tym roku jest Biologia dla zdrowia. Noc Biologów jest popularnonaukowym festiwalem naukowym i skierowana jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza. 

Najbliższa Noc Biologów w Olsztynie odbędzie się częściowo w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 (dofinansowanie części wykładów, warsztatów i pokazów). Z tego względu nieco przybędzie formalności przy rezerwowaniu miejsc i konieczność wypełnienia deklaracji udziału (dla uczestników w wieku 6-16 lat). 

Noc Biologów ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy przyrodniczej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię, medycynę i biotechnologię. 
Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. Zaczęto poznawać genomy wielu organizmów, w tym człowieka czy rośliny kwiatowej. Na coraz szerszą skalę są uprawiane rośliny modyfikowane genetycznie. Trwa dyskusja nad globalnymi zmianami klimatycznymi i ich wpływ na różnorodność biologiczną Ziemi. Pojawienie się nowych chorób, groźnych dla człowieka, wyzwoliło lawinowy rozwój nauk biomedycznych. Wyzwaniem staje się dalszy rozwój cywilizacyjny w zgodzie z możliwościami środowiska. Wiele wskazuje na to, że XXI stulecie będzie wiekiem biologii. Trudno się więc dziwić, że ta fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania jej tajemnic.

Jednym z celów cyklicznie organizowane Nocy Biologów w Olsztynie jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce. Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w latach 2012-2018 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność przyjętej koncepcji upowszechniania nauki (interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie, m.in. blogi i portale społecznościowe) i niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.

Zapraszamy na ósmą edycję 'Nocy Biologów', w piątek, 11 stycznia 2019 r.  już od godziny 8.00 rano. Dlaczego tak nietypowo? Chcemy umożliwić ułatwić udział szkołom, zwłaszcza tym spoza Olsztyna (zorganizowanie transportu, dojazd i powrót trwa, a uczniowie jeszcze musza wrócić do swoich domów). Zazwyczaj noc w porze zimowej rozpoczyna się krótko po godzinie 15, a za oknem zwykle trzyma mróz i sypie śnieg. Jak tętni wtedy życie? Także to laboratoryjno-akademickie?  Przekonacie się przyjmując zaproszenie jednego z kilkunastu wydziałów przyrodniczych w Polsce.  My zapraszamy do Olsztyna. Łączy nas fascynacja biologią, wspólna platforma internetowa i logo. Oficjalne otwarcie o godz. 15.00 ale wiele zajęć rozpocznie się wcześniej.
Pierwszą Noc w styczniu 2012 r. organizowało 16 jednostek naukowych,  w  2013 r.,  już 19 instytucji. Jak będzie w 2019 roku?

Cele wydarzenia: upowszechnianie i popularyzacja nauki oraz instytucji zajmujących się problematyką przyrodniczą poprzez interesujące pokazy, warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie (m.in. blogi i portale społecznościowe). Wzbudzanie ciekawości oraz chęci do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej w celu kształtowania poglądów, pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na nieszkodliwe obcowanie ze światem żywym (biologicznym).

Celem jest również przedstawienie podstawowych, ale ważnych zagadnień, poszerzających wiedzę społeczeństwa na temat funkcjonowania świata przyrodniczego (m.in. problemy biogospodarki, biotechnologii, zdrowia ludzkiego czy ochrony przyrody) jak i zagadnień budzących wiele kontrowersji (m.in. organizmy modyfikowane genetycznie - GMO, energetyka odnawialna z wykorzystaniem biomasy, transplantacje, rozwój zrównoważony).

Stanisław Czachorowski

niedziela, 9 grudnia 2018