środa, 9 września 2020

Spotkania z Nauką jako kontynuacja

 Projekt się skończył ale nie skończyła się nasza działalność. Na bazie uzyskanych doświadczeń staramy się tworzyć nowe projekty. Chcemy wspierać szkoły i rozwijać edukację w ramach trzeciej misji uniwersytetu.  

Od lipca 2020 realizujemy dwuletni projekt pod nazwą Spotkania z nauką. 

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowaniem pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Upowszechnianie nauki odbywać będzie się w formie wykładów i warsztatów wyjazdowych, zajęć na uczelni, wystaw oraz pikników naukowych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich.

Dodatkowym celem projektu jest budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia UWM w Olsztynie wśród młodzieży licealnej. W ramach przedsięwzięcia uczestnicząca młodzież pozna pełen cykl powstawania wiedzy, z uwzględnieniem obserwacji, dostrzegania problemu, dyskusji, analizy, działania i przedstawiania rezultatów badań. Aktywizujące metody upowszechniania wiedzy uwzględniają wyniki badań psychologicznych i neurodydaktyki.


Projekt Spotkania z nauką, realizowany w latach 2020-2022, dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć popularyzujących naukę, takich jak Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Ogólnopolska Noc Biologów, Międzynarodowy Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz Sobie Naukowca, Przyjedź do nas na warsztaty itd.

Projekt będzie realizowany z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie wsparciem oraz komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM centrum nauki Kortosfera. Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

W ciągu 24 miesięcy zorganizowane zostaną: 4 pikniki naukowe, w których weźmie łącznie co najmniej 2000 uczestników, dwa obozy naukowe na Uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań na Uniwersytecie z wykładami i warsztatami, trzy wystawy półroczne w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz cztery wystawy objazdowe (każda po 10 planszy wielkoformatowych), opublikowanych zostanie co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie udział co najmniej 4 000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców w kraju i za granicą.

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych w formie warsztatów na terenie Uniwersytetu, wykładów i zajęć wyjazdowych do szkół, wystaw, gier edukacyjnych oraz pikników naukowych, celem których jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauk przyrodniczych oraz popularyzacja kształcenia wyższego (podnoszenie kompetencji w gospodarce opartej na wiedzy). Jest kontynuacją wcześniejszych naszych przedsięwzięć popularyzujących naukę, takich jak Uniwersytet Młodego Odkrywcy, cykliczna Ogólnopolska Noc Biologów (dwukrotnie finansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Międzynarodowy Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz sobie naukowca. Projekt będzie realizowany z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM centrum nauki Kortosfera. Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

Zaplanowane działania stanowią całość długofalowego procesu zapoznawania szerokich kręgów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, ze specyfiką i dokonaniami nauk biologicznych. Uwzględnia metody aktywizujące słuchaczy i wdrażania ich do procesu poznawczego tak by w pełni rozumieli istotę badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Przedsięwzięcie upowszechniające naukę adresowane jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza, z Podlasia czy Pomorza. Poza bezpośrednimi pokazami na terenie uczelni, przekaz popularnonaukowy docierał będzie za pośrednictwem mediów (w tym mediów społecznościowych, internetowych) do szerokiego grona odbiorców w kraju oraz do Polonii, rozproszonej po całym świecie.

czwartek, 2 lipca 2020

Kontynuacja - efekty projektuDługookresowe efekty projektu to kontynuacja. Na bazie zdobytych doświadczeń i uzyskanych kompetencji idziemy dalej, z kolejnym projektem. 

środa, 1 lipca 2020

wtorek, 9 czerwca 2020

A co uczniowie sądzą o webinariach?

Zapytaliśmy o zdanie uczniów uczestniczących w wiosennych webinariach. Widać wyraźnie,że oczekują udziału w bezpośrednich spotkaniach, w czasie Nocy Biologów, szkolnych festiwalach nauki. oczekują wykładów i warsztatów z udziałem naukowców w szkole jak i chcą przyjeżdżać do nas na uniwersytet. Okazja na kontynuację już jest (Spotkania z Nauką) . A dzięki podpisanym porozumieniom z kilkoma samorządami będziemy wspólnie poszukiwali kolejnych możliwości.

Przedstawiamy kolejny przykład z ankiet ewaluacyjnych. Wszystkie starannie analizujemy. Widać,że uczniowie potrzebują bezpośredniego kontaktu ale kontakt on line może być dobrym uzupełnieniem.

Co najbardziej Ci się podobało w wykładach on line w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0, (35 odpowiedzi) 

 • Wszystko 
 • Spójność w wypowiedzi rozmówcy.
 • Ciekawy sposób prowadzenia zajęć 
 • Ciekawy temat i przyjemne przedstawienie zadawanie pytań 
 • Część z odpowiadaniem na pytanie uczniów 
 • Interesujący temat 
 • wszystko 
 • Pytania na Webinarium 
 • Nie wiem wszystko mi się podobało 
 • wszystko mi się podobało 
 • ciekawostki
 • Cała lekcja było super 
 • Najbardziej mi się podobał sposób prowadzenia lekcji rozmawianie o grzybach tak najbardziej podobało mi się że dowiedziałam się ciekawych rzeczy 
 • To że mogłam się czegoś dowiedzieć 
 • Ciekawie zaprezentowany temat wykładu, który zachęcał do słuchania i nabywania nowej wiedzy. 
 • Podobało mi się jak wykładowcy tłumaczyli zagadnienia w prosty sposób. 
 • Wszystko mi się podobało 
 • Dowiedziałem się dużo odnośnie czekolady Informacje o trujących grzybach nie wiem 
 • Wiedza przydatna w życiu, uświadomienie nas ile cukru powinniśmy spożywać. 
 • Jak Pani odpowiadała na nasze pytania 
 • Dowiedziałem się dużo ciekawostek.
 • Ciekawe opowieści 
 • To w jak ciekawy sposób zajęcia były prowadzone 
 • Nie umiem powiedzieć. 
 • Wszystko mi się podobało. 
 • Obszerna wiedza wykładowcy 
 • Różne wiadomości 
 • Były przedstawiane różnego rodzaju ciekawostki, które mogą przydać się nam w przyszłości.
A co Ci się najmniej podobało? (32 odpowiedzi)
 • Nic
 • Jakość połączenia. 
 • W zasadzie wszystko było w porządku 
 • za mało ciekawostek 
 • długie tłumaczenie 
 • Temat 
 • wszystko mi się podobało 
 • że to przez internet a nie na żywo
 • nic 
 • było super 
 • Brak kontaktu fizycznego 
 • za skomplikowane słowa 
 • nic 
 • To że czasem przerywało lub nie było nic słychać. 
 • Trudne słowa, i rzeczy o których się jeszcze nie uczyliśmy 
 • Brak zastrzeżeń nie było takiej rzeczy 
 • Informacje o pieczarkach nie wiem 
 • Fakt, że było to prowadzone przez Internet. 
 • Wszystko było fajne i ciekawe 
 • Najmniej podobała mi się jakość połączenia. 
 • Ciekawostki
 •  nie było takiej rzeczy
 • Jakość prezentacji
 • Że było on line nic 
 • Było za mało czasu na przekazanie takiej ilości materiału.


sobota, 6 czerwca 2020

Jak nauczyciele i rodzice oceniają kwietniowe i majowe webinaria?

Wiosenne zdalne nauczanie, związane z epidemią, utrudniło nam edukację ale było także cennym i inspirującym doświadczeniem. Nie tylko my nie mogliśmy spotykać się z uczniami czy nauczycielami ale i nauczyciele mieli jedynie zdalny kontakt z uczniami. Z tego powodu utrudnione były szkolne eksperymenty i poznawanie przyrody. W znacznie większym stopniu w proces edukacji włączyli się sami rodzice. To dla nas pewnego rodzaju inspiracja - przecież tak może być zawsze, niezależnie od epidemii i społecznej izolacji. Skoro rodzice od zawsze w mniejszym czy większym stopniu uczestniczyli w edukacji własnych dzieci to może warto pomyśleć o metodycznym wsparciu nie tylko nauczycieli ale i rodziców? Dodatkowo, w takim wspólnym z własnymi dziećmi poznawaniu przyrody uczą się i rodzice a więc osoby dorosłem. Edukacja ustawiczna i pozaformalna. Jakże mocno aktywizująca! Także i z tego powody starannie analizujemy ankiety ewaluacyjne. Chcemy wiedzieć co i jak wyszło w projekcie ale i szukamy pomysłów na przyszłość: co i jak robić by osiągać zakładane rezultaty. I pełniej realizować trzecią, społeczna misje Uniwersytetu. Kolejny przykład.
Czy w dłuższej perspektywie czasowej można wyciągnąć z Państwa obserwacji wnioski dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych waszych uczniów (dzieci), takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się?

Gdzie na osi: 1 – brak wpływu, 5 znaczący wpływ
Jak widać z ankiet bardzo wyraźny i znaczący jest wpływ na kompetencje matematyczno-przyrodnicze, mniejszy jest wpływ ma umiejętności rozwiązywania problemów czy pracy zespołowej. To zrozumiałe. W zdalnym nauczaniu znacznie trudniej pracować w zespole. Niemniej zaleta webinariów i kursów on lane jest to, że można dotrzeć do uczniów i rodziców mieszkających daleko od ośrodków akademickich. Ich kontakt z naukowcami jest znacznie utrudniony. Trzeba zatem łączyć dwie formy: bezpośredniego kontaktu jak i zdalnego, internetowego. Na pewno więc warto rozwijać nauczanie hybrydowe. Widzimy w tym ważną rolę uniwersytetu i środowiska akademickiego. 

Czy Państwa zdaniem kontakt z naukowcami i sprzętem laboratoryjnym ma wpływ na postawy i rozbudzanie ciekawości i uczniów? Już w przyszłym roku będziemy zapraszać na pikniki i zajęcia na terenie uczelni (projekt Spotkania z Nauką). Nie zawsze i nie wszyscy będą mogli przyjeżdżać na zajęcia w kontakcie bezpośrednim. Czy wykłady on line mogą być dobrym uzupełnienie do aktywności szkolnej lub rozwijania zainteresowań przyrodniczych w domu? (37 odpowiedzi)
 • Tak 
 • tak 
 • Oczywiście 
 • Jest to bardzo dobra i ciekawa forma uzupełnienia aktywności szkolnej jak i metoda na rozbudzenie oraz rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 
 • Mogą, ale tylko w  minimalnym stopniu i to jako uzupełnienie. 
 • Takie wykłady są "oderwaniem" od zwykłych zajęć. 
 • Pozwalają uczestniczyć w szerszym gronie na zajęciach, poznawać nowych ludzi oraz poznawać inne formy komunikacji. 
 • TAK 
 • Sądzę, że to dobra forma uzupełnienia wiedzy. 
 • Moim zdaniem nie będzie to już tak ciekawe jak spotkanie na żywo ale lepsze to niż żadna wiedzą 
 • Tak, bardzo dobrym 
 • Zdecydowanie tak. 
 • Tak - jak najbardziej. 
 • Raczej tak
 • Myślę, że to ciekawa forma.. zawsze jednak możliwość obcowania z naukowcami i obserwacja budzi większą ciekawość i zainteresowanie. 
 • Zawsze kontakt z kompetentnym wykładowcą daje możliwość rozwoju. 
 • Wykłady jednak nie mogą być za długie jednorazowo. 
 • Myślę, że jeśli nie będzie możliwości kontaktu osobistego, wykłady on line w jakiś sposób również będą dobrym uzupełnieniem. 
 • Osobiście uważam jednak, że z kontaktu bezpośrednio można wynieść z zajęć więcej.
 •  Dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach on-line. 
 • Absolutnie tak. 
 • Uważam że jest to rewelacyjny sposób. 
 • Mogą być dobrym uzupełnieniem chociaż lepszy jest bezpośredni kontakt 
 • Mogą stanowić doskonałe uzupełnienie aktywności szkolnej oraz z pewnością będą wpływać na rozwijanie zainteresowań poznawczych uczniów. 
 • Zdecydowanie lepszą formą przekazywania wiedzy jest kontakt face to face 
 • Uzupełnieniem tak. 
 • Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie - myślę ze to pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców 
 • Oczywiście, są bardzo pomocne i zachęcają uczniów do samodzielnego myślenia, rozbudzają zainteresowania, zachęcają do obserwacji.
Co na uczniów ma największy wpływ w dłuższej perspektywie czasowej? Jakie formy lub które zajęcia: wykłady w szkole, warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, wykłady on line (webinaria), konsultacje z naukowcami w wykonywanie eksperymentów w szkole? (36 odpowiedzi)
 • Warsztaty w szkole 
 • Udział w zajęciach ma uczelni 
 • Wszystkie te formy i zajęcia są odpowiednie, ale z racji tego, że nie posiadam odpowiednio wyposażonej pracowni chemiczno-biologicznej a uczniowie najlepiej uczą się poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów/obserwacje - 1)warsztaty szkolne , 2) eksperymenty +konsultacje 3) wykłady online 4) udział w zajęciach na uczelni 5) wykłady w szkole (w takiej kolejności) 
 • Wykonywanie eksperymentów w szkole webinaria 
 • Dla uczniów szkoły podstawowej warsztaty w szkołach i na uczelni są najbardziej trafne. 
 • Wszystkie formy są ciekawe jeżeli są prowadzone przez nauczycieli z pasją, jeśli są przeplatane zajęcia dzieci również nie nudzą się bo czekają na coś innego. 
 • Warsztaty w szkole i zajęcia na uczelni konsultacje z naukowcami w wykonywaniu eksperymentów w szkole, webinaria 
 • Warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni. warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, konsultacje z naukowcami...
 • udział w zajęciach na uczelni, wykonywanie eksperymentów 
 • wykonywanie eksperymentów w szkole udział w zajęciach na uczelni, wykłady on line, konsultacje z naukowcami 
 • Największy wpływ mają zajęcia prowadzone w szkole, bo są regularne, ale zajęcia na uczelni i webinaria są bardzo atrakcyjnym urozmaiceniem i uzupełnieniem codziennych zajęć szkolnych. 
 • Warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, konsultacje z naukowcami 
 • Doświadczenia 
 • Myślę, że udział w warsztatach zarówno w szkole, jak i na uczelni. 
 • Eksperymenty w szkole, zajęcia na uczelni warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, konsultacje Wykonywanie eksperymentów, wykłady on line 
 • Uważam, ze udział w zajęciach na uczelni, nie zawsze uczniowie jednak mają taka możliwość czy są na miejscu, więc kolejne wykłady i warsztaty w szkole łącznie z eksperymentowaniem, najmniej webinaria.
 • Zajęcia na uczelni, webinarium i eksperymenty 
 • Uważam ze na 1 miejscu jest praktyka. 
 • Webinaria są świetną formą, możliwością na spotkania z wybitnymi profesorami. 
 • Wykłady i zajęcia w szkole a także konsultacje z naukowcami 
 • Warsztaty w szkole, konsultacje z naukowcami 
 • Sądzę, że każda z wymienionych form ma swój udział w rozwoju poznawczym dzieci. 
 • warsztaty w szkole 
 • warsztaty w szkole jak również udział w zajęciach na uczelni 
 • warsztaty w szkole, udział na zajęciach na uczelni 
 • Warsztaty w szkole, wykonywanie eksperymentów ale także wykłady online 
 • największy wpływ jednak ma udział w zajęciach praktycznych 
 • warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni
 • Każda forma mile widziana 😊 
 • Wykonywanie eksperymentów 
Co państwo sugerujecie rozwijać w przyszłości by efekty edukacyjne z waszej perspektywy były najlepiej rozwijane. Czyli jak budować współpracę uniwersytetu ze szkołami i samorządami by budować dobre środowisko edukacyjne.
Co jeszcze byście chcieli napisać o doświadczeniach z realizacji projektu i współpracy z UWM? (17 odpowiedzi)
 • Pozytywne, ciekawe, nowatorskie doświadczenie i ujęcie zagadnień przyrodniczych w przyswajalnej dla ucznia formie 
 • Projekt był bardzo ciekawy ze względu na formę jego przeprowadzenia. 
 • Tematyka dobrana do wieku i obowiązującej sytuacji. 
 • Bardzo dobre podejście wykładowców do uczniów. 
 • nie mam więcej uwag
 • Ciekawe i bardzo pouczające zajęcia.
 • Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli uczestniczyć w podobnych. 
 • Wykłady na uczelni rozbudzają ciekawość naukową dziecka, zachęcają to pogłębienia wiedzy i dzielenia się nią z innymi. 
 • To było bardzo interesujące doświadczenie, 
 • Novum dla dzieci;-) 
 • Rozbudzenie ciekawości odkrywania poznawania przyrody w najbliższym otoczeniu 
 • Będę obserwowała z zaciekawieniem przebieg realizacji projektu oraz współpracy z UWM:) 
 • Świetna inicjatywa, powodzenia! 
 • Fajne zajęcia, dziecko chętniej się uczy 
 • Uważam że szkoły podstawowe powinny być inspirowane oraz zapraszane jak najczęściej na wykłady, webinaria, spotkania, udziały w projektach, warsztatach. 
 • Im większa współpraca im większa ilość typ fajniejsze efekty wyższy poziom 
 • Więcej takich projektów
 • Było to bardzo istotne wsparcie nauczycieli w sytuacji nauczania zdalnego. świetne zajęcia, bardzo cenna współpraca, uśmiech na twarzach uczniów po zajęciach, pozytywne reakcje rodziców to najlepsza rekomendacja
 • Bardzo dziękuję za umożliwienie mnie i mojej klasie udziału w niezwykle ciekawych webinariach. 
 • Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w webinarium. 
 • Dziękuję prowadzącej, profesjonalne, adekwatne do wieku odbiorców, merytoryczne przeprowadzenie spotkania. 
 • Były interesujące