sobota, 27 lipca 2019

Informacje dla uczestników drugiego turnusu (sierpień)

4-9 sierpnia 2019 (drugi turnus)
Letni Obóz Naukowy Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Zakwaterowanie, Olsztyn Kortowo (miasteczko uniwersyteckie, Dom Studenta nr 3 ul. Oczapowskiego 9 (link) (zamiast jak wcześniej informowaliśmy (DS 8), Wyżywienie - Fundacja Żak (stołówka akademicka) (śniadania, obiady, kolacje).

Wyżywienie - Fundacja Żak (stołówka akademicka) (śniadania, obiady, kolacje).
Informacje dla rodziców: wypełnione druki należy dostarczyć najpóźniej w dniu przyjazdu dziecka na obóz naukowy:
  • karta kwalifikacyjna (aktualizacja 15.07.2019) - plik PDF, plik Word;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w celu ubezpieczenia w czasie letniego obozu naukowego (wstawione 19.07.2019) - plik PDF, plik Word;
  • zgoda na "Krwawe zajęcia" (pobranie kropli krwi i zbadanie grupy krwi) - plik PDF, plik Word

Ramowy program obozu letniego

Obozy letnie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.


Program zajęć: (4-9 sierpnia 2019,  drugi turnus)

4. sierpnia (niedziela) godz. 16.00-18.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

5. sierpnia (poniedziałek):
godz. 9.00 sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii – uroczyste rozpoczęcie obozu naukowego z wręczeniem „indeksów”
9.30 – 13.30 - zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-19.00 zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

6-8. sierpnia (wtorek, środa, czwartek):
9.00-13.00 zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-19.00 zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

9. sierpnia (piątek):
9.00-11.00. (sala rady Wydziału) – uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie dyplomów, wykład na zakończenie
13.00-14.00 obiad
15.00-16.00 odbiór przez rodziców, wyjazd do domu


Zajęcia przedpołudniowe odbywać się będą w laboratoriach i salach wykładowych Wydziału Biologii i Biotechnologii w dwóch grupach po 10 uczniów. Prowadzący to pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM (dr Iwona Jeleń, dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Beata Kurowicka, dr hab. Anna Robak prof. UWM, dr Grzegorz Panasiewicz, dr Wioletta Pluskota, dr Aldona Fenyk, dr Paweł Loro, dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Anna Źróbek-Sokolnik, dr hab. Jan Pawluczyk, dr Grzegorz Fiedorowicz, dr hab. Stanisław Czachorowski, dr hab. Hanna Ciecierska). Tematyka zajęć: obserwacje pod mikroskopem komórek roślinnych, obserwacja pierwotniaków, obserwacja preparatów mikroskopowych krwi oraz tkanki nerwowej, zagadnienie dotyczące fizjologii zwierząt i człowieka, badanie grup krwi, jak działają geny, obserwacje mikroorganizmów żyjących na powierzchni liści, obserwacje roślin i zwierząt w terenie.

Zajęcia popołudniowe: wycieczka do arboretum w Kudypach, gry rekreacyjne planszowe, zabawy terenowe w parku kortowskim, wycieczka do olsztyńskiego Planetarium, Muzeum Gazety Olsztyńskiem i Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody w Olsztynie, wyjście do kina.

piątek, 5 lipca 2019

Ramowy program obozu letniego - informacje dla rodziców

Obozy letnie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

terminy:

21-26 lipca 2019 - pierwszy turnus

4-9 sierpnia 2019 - drugi turnus

Zakwaterowanie, Olsztyn Kortowo (miasteczko uniwersyteckie, Dom Studenta nr 3 ul. Oczapowskiego 9 (link) (zamiast jak wcześniej informowaliśmy (DS 8), Wyżywienie - Fundacja Żak (stołówka akademicka) (śniadania, obiady, kolacje).

Dokumenty do pobranie przez rodziców
(wypełnione druki należy dostarczyć w dniu przyjazdu dziecka na obóz naukowy)


21-26 lipca 2019 - pierwszy turnus
Program zajęć.
21. lipca (niedziela) godz. 16.00-18.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników
22. lipca (poniedziałek), godz.  9.00 sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii – uroczyste rozpoczęcie obozu naukowego z wręczeniem „indeksów”
9.30 – 13.30 - zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14-15.00 przerwa obiadowa
15-19. zajęcia popołudniowe, rekreacyjne
23-25. lipca (wtorek, środa, czwartek)
9.00-13.00 zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14-15.00 przerwa obiadowa
15-19. zajęcia popołudniowe, rekreacyjne
26. lipca (piątek) 9.00-11.00. (sala rady Wydziału) – uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie dyplomów, wykład na zakończenie
13-14.00 obiad.
15.00-16.00 odbiór przez rodziców, wyjazd do domu

4-9 sierpnia 2019 - drugi turnus
4. sierpnia (niedziela) godz. 16.00-18.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników
5. sierpnia (poniedziałek), godz.  9.00 sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii – uroczyste rozpoczęcie obozu naukowego z wręczeniem „indeksów”
9.30 – 13.30 - zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14-15.00 przerwa obiadowa
15-19. zajęcia popołudniowe, rekreacyjne
6-8. sierpnia (wtorek, środa, czwartek)
9.00-13.00 zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14-15.00 przerwa obiadowa
15-19. zajęcia popołudniowe, rekreacyjne
9. sierpnia (piątek) 9.00-11.00. (sala rady Wydziału) – uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie dyplomów, wykład na zakończenie
13-14.00 obiad.
15.00-16.00 odbiór przez rodziców, wyjazd do domu

Zajęcia przedpołudniowe odbywać się będą w laboratoriach i salach wykładowych Wydziału Biologii i Biotechnologii w dwóch grupach po 10 uczniów. Prowadzący to  pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM (dr Iwona Jeleń, dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Beata Kurowicka, dr hab. Anna Robak prof. UWM, dr Grzegorz Panasiewicz, dr Wioletta Pluskota, dr Aldona Fenyk, dr Paweł Loro, dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Anna Źróbek-Sokolnik, dr hab. Jan Pawluczyk, dr Grzegorz Fiedorowicz, dr hab. Stanisław Czachorowski, dr hab. Hanna Ciecierska). Tematyka zajęć: obserwacje pod mikroskopem komórek roślinnych, obserwacja pierwotniaków, obserwacja preparatów mikroskopowych krwi oraz tkanki nerwowej, zagadnienie dotyczące fizjologii zwierząt i człowieka, badanie grup krwi, jak działają geny, obserwacje mikroorganizmów żyjących na powierzchni liści, obserwacje roślin i zwierząt w terenie.
Zajęcia popołudniowe: wycieczka do arboretum w Kudypach, gry rekreacyjne planszowe, zabawy terenowe w parku kortowskim, wycieczka do olsztyńskiego Planetarium, Muzeum Gazety Olsztyńskiem i Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody w Olsztynie, wyjście do kina.

środa, 26 czerwca 2019

Wyniki rekrutacji na obozy letnie

W dniu 17 czerwca komisja dokonała rekrutacji na obozy letnie. Zgłosiło się 65 uczniów z woj. warmińsko-mazuskiego. Na obozy zakwalifikowano 40 uczniów, wybór był trudny. W kryteriach uwzględniliśmy miejsce zamieszkania a także staraliśmy się dobrać grupy w podobnym przedziale wiekowym. Informacje o rekrutacji wysyłamy opiekunom.

W ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 zaplanowane zostały dwa obozy letnie w następujących terminach:
  • 21-26 lipca 2019
  • 4-9 sierpnia 2019
Szczegóły organizacyjne niebawem. Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie miasteczka akademickiego w Kortowie. W czasie obozu odbywać się będą zajęcia z pracownikami UWM, w laboratoriach oraz zajęcia terenowe. Ponadto przewidziane są zajęcia rekreacyjne i wycieczki po Olsztynie.  

Stanisław Czachorowski

środa, 29 maja 2019

Kawiarnia naukowa w Dywitach: Gatunki inwazyjne zwierząt – dlaczego są niemile widziane?


Gatunkami inwazyjnymi nazywamy obce gatunki, które w nowym środowisku rozprzestrzeniają się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowią zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami rodzimymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych. Mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i powodować negatywne skutki gospodarcze. Inwazje obcych gatunków uznawane są obecnie za jedno z największych zagrożeń dla światowej przyrody. Gatunki inwazyjne stanowią drugie - zaraz po niszczeniu siedlisk - największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności, głównie przez zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów. Od XVII wieku inwazyjne gatunki obce przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana. Duża skala tego problemu wynika między innymi z faktu, że jest to jeden z najbardziej dynamicznych procesów przyrodniczych będących skutkiem rozwoju cywilizacji a jednoczesny brak przewidywalności skutków inwazji utrudnia charakterystykę tego problemu. Szacuje się, że w Europie występuje obecnie ok. 12 tys. gatunków obcych, z czego ok. 10% stanowią gatunki uznawane w różnym stopniu za szkodliwe.

Znaczna liczba gatunków inwazyjnych została wprowadzona celowo przez człowieka, np. jako rośliny ozdobne (np. kasztanowce) lub ogrodowe (np. pomidory, ziemniaki), zwierzęta ozdobne (żółwie czerwonolice) lub hodowlane (karp, bażant, norka amerykańska). Inni niepożądani goście przybyli przypadkowo jako „pasażerowie na gapę” (babka bycza, ślinik luizjański, krabik amerykański), najczęściej w trakcie transportu (lotniczego, lądowego czy na statkach). Gatunki obce przedostają się do środowiska również poprzez zamierzone lub przypadkowe wypuszczenie do środowiska zwierząt (głownie są to płazy, gady i ryby) i roślin hodowanych w domu lub w przydomowych ogródkach. Jeżeli dla danego gatunku nowe środowisko jest wystarczająco podobne do rodzimego, gatunek ten może przetrwać i rozmnażać się. Dodatkowo, nie napotykając naturalnych wrogów lub innych ograniczeń gatunek może stać się inwazyjny. Proces ten wpływa na wzrost kosztów społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych i ekologicznych na całym świecie. Według szacunków Komisji Europejskiej łączna wartość szkód w zbiorach i w infrastrukturze oraz kosztów zwalczania gatunków inwazyjnych w państwach członkowskich wynosi ok. 12 mld euro rocznie.

Niektóre gatunki inwazyjne stanowią zagrożenie dla ludzi. Komar tygrysi (azjatycki) jest nosicielem ponad 20 wirusów (np. gorączki denga, żółtej febry). Dostał się do Europy najprawdopodobniej wraz z transportem z Azji używanych opon i roślin. Natomiast barszcz Sosnowskiego (sprowadzony jako roślina pastewna) to inwazyjna roślina, której wodnisty sok może powodować oparzenia skóry człowieka.

Ponieważ gatunki inwazyjne to problem międzynarodowy, kluczowym w rozwiązywaniu problemu wydaje się nie tylko międzynarodowa współpraca oraz uregulowania prawne w poszczególnych krajach ale też budzenie w społeczeństwie świadomości zagrożeń jakie mogą dla rodzimej przyrody stanowić niektóre gatunki obce.

Dr hab. Dorota Juchno

poniedziałek, 27 maja 2019

Nabór uczestników na letnie obozy edukacyjne

W ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 zaplanowane zostały dwa obozy letnie w następujących terminach:
  • 21-26 lipca 2019
  • 4-9 sierpnia 2019
Zakwaterowanie i zajęcia na terenie Kortowa (miasteczko uniwersyteckie UWM). Koszty zakwaterowania (noclegi, wyżywienie) oraz zajęcia są dla uczniów bezpłatne.

Zgłoszenia indywidualne prosimy przesyłać do 15 czerwca br. na adres stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl lub poczta zwykłą (zalecane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie elektroniczne): Stanisław Czachorowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UWM w Olsztynie, Plac łódzki 3, 727 Olsztyn.

Dokumenty do wypełnienia w procesie rekrutacji: