czwartek, 2 lipca 2020

Kontynuacja - efekty projektuDługookresowe efekty projektu to kontynuacja. Na bazie zdobytych doświadczeń i uzyskanych kompetencji idziemy dalej, z kolejnym projektem. 

środa, 1 lipca 2020

wtorek, 9 czerwca 2020

A co uczniowie sądzą o webinariach?

Zapytaliśmy o zdanie uczniów uczestniczących w wiosennych webinariach. Widać wyraźnie,że oczekują udziału w bezpośrednich spotkaniach, w czasie Nocy Biologów, szkolnych festiwalach nauki. oczekują wykładów i warsztatów z udziałem naukowców w szkole jak i chcą przyjeżdżać do nas na uniwersytet. Okazja na kontynuację już jest (Spotkania z Nauką) . A dzięki podpisanym porozumieniom z kilkoma samorządami będziemy wspólnie poszukiwali kolejnych możliwości.

Przedstawiamy kolejny przykład z ankiet ewaluacyjnych. Wszystkie starannie analizujemy. Widać,że uczniowie potrzebują bezpośredniego kontaktu ale kontakt on line może być dobrym uzupełnieniem.

Co najbardziej Ci się podobało w wykładach on line w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0, (35 odpowiedzi) 

 • Wszystko 
 • Spójność w wypowiedzi rozmówcy.
 • Ciekawy sposób prowadzenia zajęć 
 • Ciekawy temat i przyjemne przedstawienie zadawanie pytań 
 • Część z odpowiadaniem na pytanie uczniów 
 • Interesujący temat 
 • wszystko 
 • Pytania na Webinarium 
 • Nie wiem wszystko mi się podobało 
 • wszystko mi się podobało 
 • ciekawostki
 • Cała lekcja było super 
 • Najbardziej mi się podobał sposób prowadzenia lekcji rozmawianie o grzybach tak najbardziej podobało mi się że dowiedziałam się ciekawych rzeczy 
 • To że mogłam się czegoś dowiedzieć 
 • Ciekawie zaprezentowany temat wykładu, który zachęcał do słuchania i nabywania nowej wiedzy. 
 • Podobało mi się jak wykładowcy tłumaczyli zagadnienia w prosty sposób. 
 • Wszystko mi się podobało 
 • Dowiedziałem się dużo odnośnie czekolady Informacje o trujących grzybach nie wiem 
 • Wiedza przydatna w życiu, uświadomienie nas ile cukru powinniśmy spożywać. 
 • Jak Pani odpowiadała na nasze pytania 
 • Dowiedziałem się dużo ciekawostek.
 • Ciekawe opowieści 
 • To w jak ciekawy sposób zajęcia były prowadzone 
 • Nie umiem powiedzieć. 
 • Wszystko mi się podobało. 
 • Obszerna wiedza wykładowcy 
 • Różne wiadomości 
 • Były przedstawiane różnego rodzaju ciekawostki, które mogą przydać się nam w przyszłości.
A co Ci się najmniej podobało? (32 odpowiedzi)
 • Nic
 • Jakość połączenia. 
 • W zasadzie wszystko było w porządku 
 • za mało ciekawostek 
 • długie tłumaczenie 
 • Temat 
 • wszystko mi się podobało 
 • że to przez internet a nie na żywo
 • nic 
 • było super 
 • Brak kontaktu fizycznego 
 • za skomplikowane słowa 
 • nic 
 • To że czasem przerywało lub nie było nic słychać. 
 • Trudne słowa, i rzeczy o których się jeszcze nie uczyliśmy 
 • Brak zastrzeżeń nie było takiej rzeczy 
 • Informacje o pieczarkach nie wiem 
 • Fakt, że było to prowadzone przez Internet. 
 • Wszystko było fajne i ciekawe 
 • Najmniej podobała mi się jakość połączenia. 
 • Ciekawostki
 •  nie było takiej rzeczy
 • Jakość prezentacji
 • Że było on line nic 
 • Było za mało czasu na przekazanie takiej ilości materiału.


sobota, 6 czerwca 2020

Jak nauczyciele i rodzice oceniają kwietniowe i majowe webinaria?

Wiosenne zdalne nauczanie, związane z epidemią, utrudniło nam edukację ale było także cennym i inspirującym doświadczeniem. Nie tylko my nie mogliśmy spotykać się z uczniami czy nauczycielami ale i nauczyciele mieli jedynie zdalny kontakt z uczniami. Z tego powodu utrudnione były szkolne eksperymenty i poznawanie przyrody. W znacznie większym stopniu w proces edukacji włączyli się sami rodzice. To dla nas pewnego rodzaju inspiracja - przecież tak może być zawsze, niezależnie od epidemii i społecznej izolacji. Skoro rodzice od zawsze w mniejszym czy większym stopniu uczestniczyli w edukacji własnych dzieci to może warto pomyśleć o metodycznym wsparciu nie tylko nauczycieli ale i rodziców? Dodatkowo, w takim wspólnym z własnymi dziećmi poznawaniu przyrody uczą się i rodzice a więc osoby dorosłem. Edukacja ustawiczna i pozaformalna. Jakże mocno aktywizująca! Także i z tego powody starannie analizujemy ankiety ewaluacyjne. Chcemy wiedzieć co i jak wyszło w projekcie ale i szukamy pomysłów na przyszłość: co i jak robić by osiągać zakładane rezultaty. I pełniej realizować trzecią, społeczna misje Uniwersytetu. Kolejny przykład.
Czy w dłuższej perspektywie czasowej można wyciągnąć z Państwa obserwacji wnioski dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych waszych uczniów (dzieci), takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się?

Gdzie na osi: 1 – brak wpływu, 5 znaczący wpływ
Jak widać z ankiet bardzo wyraźny i znaczący jest wpływ na kompetencje matematyczno-przyrodnicze, mniejszy jest wpływ ma umiejętności rozwiązywania problemów czy pracy zespołowej. To zrozumiałe. W zdalnym nauczaniu znacznie trudniej pracować w zespole. Niemniej zaleta webinariów i kursów on lane jest to, że można dotrzeć do uczniów i rodziców mieszkających daleko od ośrodków akademickich. Ich kontakt z naukowcami jest znacznie utrudniony. Trzeba zatem łączyć dwie formy: bezpośredniego kontaktu jak i zdalnego, internetowego. Na pewno więc warto rozwijać nauczanie hybrydowe. Widzimy w tym ważną rolę uniwersytetu i środowiska akademickiego. 

Czy Państwa zdaniem kontakt z naukowcami i sprzętem laboratoryjnym ma wpływ na postawy i rozbudzanie ciekawości i uczniów? Już w przyszłym roku będziemy zapraszać na pikniki i zajęcia na terenie uczelni (projekt Spotkania z Nauką). Nie zawsze i nie wszyscy będą mogli przyjeżdżać na zajęcia w kontakcie bezpośrednim. Czy wykłady on line mogą być dobrym uzupełnienie do aktywności szkolnej lub rozwijania zainteresowań przyrodniczych w domu? (37 odpowiedzi)
 • Tak 
 • tak 
 • Oczywiście 
 • Jest to bardzo dobra i ciekawa forma uzupełnienia aktywności szkolnej jak i metoda na rozbudzenie oraz rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 
 • Mogą, ale tylko w  minimalnym stopniu i to jako uzupełnienie. 
 • Takie wykłady są "oderwaniem" od zwykłych zajęć. 
 • Pozwalają uczestniczyć w szerszym gronie na zajęciach, poznawać nowych ludzi oraz poznawać inne formy komunikacji. 
 • TAK 
 • Sądzę, że to dobra forma uzupełnienia wiedzy. 
 • Moim zdaniem nie będzie to już tak ciekawe jak spotkanie na żywo ale lepsze to niż żadna wiedzą 
 • Tak, bardzo dobrym 
 • Zdecydowanie tak. 
 • Tak - jak najbardziej. 
 • Raczej tak
 • Myślę, że to ciekawa forma.. zawsze jednak możliwość obcowania z naukowcami i obserwacja budzi większą ciekawość i zainteresowanie. 
 • Zawsze kontakt z kompetentnym wykładowcą daje możliwość rozwoju. 
 • Wykłady jednak nie mogą być za długie jednorazowo. 
 • Myślę, że jeśli nie będzie możliwości kontaktu osobistego, wykłady on line w jakiś sposób również będą dobrym uzupełnieniem. 
 • Osobiście uważam jednak, że z kontaktu bezpośrednio można wynieść z zajęć więcej.
 •  Dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach on-line. 
 • Absolutnie tak. 
 • Uważam że jest to rewelacyjny sposób. 
 • Mogą być dobrym uzupełnieniem chociaż lepszy jest bezpośredni kontakt 
 • Mogą stanowić doskonałe uzupełnienie aktywności szkolnej oraz z pewnością będą wpływać na rozwijanie zainteresowań poznawczych uczniów. 
 • Zdecydowanie lepszą formą przekazywania wiedzy jest kontakt face to face 
 • Uzupełnieniem tak. 
 • Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie - myślę ze to pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców 
 • Oczywiście, są bardzo pomocne i zachęcają uczniów do samodzielnego myślenia, rozbudzają zainteresowania, zachęcają do obserwacji.
Co na uczniów ma największy wpływ w dłuższej perspektywie czasowej? Jakie formy lub które zajęcia: wykłady w szkole, warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, wykłady on line (webinaria), konsultacje z naukowcami w wykonywanie eksperymentów w szkole? (36 odpowiedzi)
 • Warsztaty w szkole 
 • Udział w zajęciach ma uczelni 
 • Wszystkie te formy i zajęcia są odpowiednie, ale z racji tego, że nie posiadam odpowiednio wyposażonej pracowni chemiczno-biologicznej a uczniowie najlepiej uczą się poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów/obserwacje - 1)warsztaty szkolne , 2) eksperymenty +konsultacje 3) wykłady online 4) udział w zajęciach na uczelni 5) wykłady w szkole (w takiej kolejności) 
 • Wykonywanie eksperymentów w szkole webinaria 
 • Dla uczniów szkoły podstawowej warsztaty w szkołach i na uczelni są najbardziej trafne. 
 • Wszystkie formy są ciekawe jeżeli są prowadzone przez nauczycieli z pasją, jeśli są przeplatane zajęcia dzieci również nie nudzą się bo czekają na coś innego. 
 • Warsztaty w szkole i zajęcia na uczelni konsultacje z naukowcami w wykonywaniu eksperymentów w szkole, webinaria 
 • Warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni. warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, konsultacje z naukowcami...
 • udział w zajęciach na uczelni, wykonywanie eksperymentów 
 • wykonywanie eksperymentów w szkole udział w zajęciach na uczelni, wykłady on line, konsultacje z naukowcami 
 • Największy wpływ mają zajęcia prowadzone w szkole, bo są regularne, ale zajęcia na uczelni i webinaria są bardzo atrakcyjnym urozmaiceniem i uzupełnieniem codziennych zajęć szkolnych. 
 • Warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, konsultacje z naukowcami 
 • Doświadczenia 
 • Myślę, że udział w warsztatach zarówno w szkole, jak i na uczelni. 
 • Eksperymenty w szkole, zajęcia na uczelni warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni, konsultacje Wykonywanie eksperymentów, wykłady on line 
 • Uważam, ze udział w zajęciach na uczelni, nie zawsze uczniowie jednak mają taka możliwość czy są na miejscu, więc kolejne wykłady i warsztaty w szkole łącznie z eksperymentowaniem, najmniej webinaria.
 • Zajęcia na uczelni, webinarium i eksperymenty 
 • Uważam ze na 1 miejscu jest praktyka. 
 • Webinaria są świetną formą, możliwością na spotkania z wybitnymi profesorami. 
 • Wykłady i zajęcia w szkole a także konsultacje z naukowcami 
 • Warsztaty w szkole, konsultacje z naukowcami 
 • Sądzę, że każda z wymienionych form ma swój udział w rozwoju poznawczym dzieci. 
 • warsztaty w szkole 
 • warsztaty w szkole jak również udział w zajęciach na uczelni 
 • warsztaty w szkole, udział na zajęciach na uczelni 
 • Warsztaty w szkole, wykonywanie eksperymentów ale także wykłady online 
 • największy wpływ jednak ma udział w zajęciach praktycznych 
 • warsztaty w szkole, udział w zajęciach na uczelni
 • Każda forma mile widziana 😊 
 • Wykonywanie eksperymentów 
Co państwo sugerujecie rozwijać w przyszłości by efekty edukacyjne z waszej perspektywy były najlepiej rozwijane. Czyli jak budować współpracę uniwersytetu ze szkołami i samorządami by budować dobre środowisko edukacyjne.
Co jeszcze byście chcieli napisać o doświadczeniach z realizacji projektu i współpracy z UWM? (17 odpowiedzi)
 • Pozytywne, ciekawe, nowatorskie doświadczenie i ujęcie zagadnień przyrodniczych w przyswajalnej dla ucznia formie 
 • Projekt był bardzo ciekawy ze względu na formę jego przeprowadzenia. 
 • Tematyka dobrana do wieku i obowiązującej sytuacji. 
 • Bardzo dobre podejście wykładowców do uczniów. 
 • nie mam więcej uwag
 • Ciekawe i bardzo pouczające zajęcia.
 • Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli uczestniczyć w podobnych. 
 • Wykłady na uczelni rozbudzają ciekawość naukową dziecka, zachęcają to pogłębienia wiedzy i dzielenia się nią z innymi. 
 • To było bardzo interesujące doświadczenie, 
 • Novum dla dzieci;-) 
 • Rozbudzenie ciekawości odkrywania poznawania przyrody w najbliższym otoczeniu 
 • Będę obserwowała z zaciekawieniem przebieg realizacji projektu oraz współpracy z UWM:) 
 • Świetna inicjatywa, powodzenia! 
 • Fajne zajęcia, dziecko chętniej się uczy 
 • Uważam że szkoły podstawowe powinny być inspirowane oraz zapraszane jak najczęściej na wykłady, webinaria, spotkania, udziały w projektach, warsztatach. 
 • Im większa współpraca im większa ilość typ fajniejsze efekty wyższy poziom 
 • Więcej takich projektów
 • Było to bardzo istotne wsparcie nauczycieli w sytuacji nauczania zdalnego. świetne zajęcia, bardzo cenna współpraca, uśmiech na twarzach uczniów po zajęciach, pozytywne reakcje rodziców to najlepsza rekomendacja
 • Bardzo dziękuję za umożliwienie mnie i mojej klasie udziału w niezwykle ciekawych webinariach. 
 • Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w webinarium. 
 • Dziękuję prowadzącej, profesjonalne, adekwatne do wieku odbiorców, merytoryczne przeprowadzenie spotkania. 
 • Były interesujące

piątek, 5 czerwca 2020

Jakie są efekty naszego projektu? Przykład 2 - opinia uczniów.

Ankiety ewaluacyjne po zakończeniu projektu kierowaliśmy także do uczniów. Przykład z jednej gminy.


(Gdzie na skali: 1- niezadowoleni , 10 - bardzo zadowoleni)
Co najbardziej Ci się podobało w zajęciach w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 (24 odpowiedzi)

 • Sprawdzanie swojej grupy krwi 
 • Spotkanie z psem policyjnym 
 • Jak sprawdzaliśmy jaką mamy grupę krwi. 
 • Najbardziej mi się podobało to, że zawsze dowiadywałem się nowych informacji 
 • Zajęcia określające grupę krwi. 
 • Czy ananas nas odchudza? 
 • Najbardziej spodobały mi się zajęcia dotyczące ananasa i kiwi. 
 • Podobała mi się atmosfera w jakiej pracowaliśmy. 
 • Najbardziej podobała mi się Noc Biologów. 

A co Ci się najmniej podobało? (23 odpowiedzi)

 • Pijawki 
 • Wykład o pijawkach 
 • wszytko mi się podobało 
 • Nic 
 • Nic, ponieważ wszystko mi się podobało. 
 • Fascynujący świat pijawek 
 • Najmniej podobały mi się ,,Krwawe zajęcia". 
 • Jestem zadowolona z wszystkiego. 
 • Nie ma takiej rzeczy. 
 • Nie ma takiej rzeczy 
 • To że nie było obiadu 
 • Brak 
 • Wszystkie rzeczy mi się podobały. 
 • Więc nie ma rzeczy które podobały mi się najmniej. 
 • Najmniej podobały mi się zajęcia o pijawkach. 
 • Alkogogle 
 • Nie było nic takiego co mi się nie podobało 
 • Wszystko mi się podobało 
 • Mnie się podobało wszystko 
 • Mi się podobało wszystko. 
 • Nie pamiętam 
 • Niektóre zajęcia były jak dla mnie nudne.


Uczniowie chcą do nas wracać na Noc Biologów, na zajęcia stacjonarne ale także chcą organizować szkole festiwale nauki oraz by naukowcy z wykładami i zajęciami przyjeżdżali do ich szkół.

Dzięki podpisanym umowo o współpracy z niektórymi gminami i starostwami, wspólnie będziemy poszukiwali możliwości kontynuacji. Jeden grant już nam się udało zdobyć (a liczymy na kolejne, dedykowane dla konkretnych gmin, miast czy powiatów).

Już od września 2020 zapraszamy na Spotkania z Nauką.

środa, 3 czerwca 2020

Jakie są efekty naszego projektu? Przykład 1.


Projekt się zakończył a my analizujemy jego rezultaty. Przykład z jednej gminy, ankieta wypełniania przez nauczycieli i rodziców. Sprawdzaliśmy długoterminowe efekty projekty. Jest to uzupełnienie do  ankiet wypełnianych przez uczniów bezpośrednio po zajęciach. Tym razem sprawdzaliśmy wpływ na kompetencje kluczowe. (Gdzie na skali: 1- niezadowoleni , 10 - bardzo zadowoleni)

(Gdzie na skali: 1- brak wpływu , 5 - znaczący wpływ)

(na skali: 1- brak wpływu , 5 - znaczący wpływ)

(na skali: 1- brak wpływu , 5 - znaczący wpływ)

(na skali: 1- brak wpływu , 5 - znaczący wpływ)

Interesujące były także komentarze nauczycieli i rodziców. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach na uczelni w salach laboratoryjnych. Czy kontakt z naukowcami i sprzętem laboratoryjnym miał wpływ na postawy i rozbudzanie ciekawości i uczniów? Jak bezpośredni kontakt z pracownikami uniwersytetu i laboratoriami wpłynął na uczniów Państwa zdaniem? Czy udział w projekcie wspomagał Wasze działania dydaktyczne? W tej analizowanej gminie na powyższe pytanie uzyskaliśmy 33 odpowiedzi:
 • Tak 
 • Uczniowie zadowoleni z zajęć opartych na doświadczeniach. 
 • Wzbudziło to ciekawość dziecka.
 •  Zajęcia rozwinęły ciekawość mojego dziecka przedmiotem biologia. 
 • Z całą pewnością możliwość poznania osprzętu laboratoryjnego było czymś niezwykle interesującym i pchającym do szukania dodatkowych informacji na ten temat. 
 • Doznania poznawcze związane z doświadczeniami, z możliwością obejrzenia okazów ciekawych roślin dawał rewelacyjny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań w innych źródłach wiadomości na ten temat. 
 • Nie wiem. 
 • Córka zaczęła interesować się badaniami laboratoryjnymi, zbiera pieniążki na mikroskop. 
 • Tak wspomagał. Miał duży wpływ na moją córkę, miała możliwość bezpośrednio uczestniczyć w zajęciach i wracała zadowolona. 
 • Pozytywnie. 
 • Dużo pytań i chęć poznania owadów roślin.
 • Opowiadanie poznanych ciekawostek 
 • Wpłynął bardzo pozytywnie, tak wspomógł rozbudzenie ciekawości poznawczej.
 • Udział w projekcie wspomagał działania. 
 • Córka mogła zobaczyć jak wygląda prawdziwe laboratorium, miała styczność z badaniami, których w szkole na pewno by nie przeprowadzano. 
 • Wpłynął, zainteresowały go bardzo tematy przyrodnicze. 
 • Myślę że wpłynął. 
 • Udział w projekcie wspomagał działania dydaktyczne, uczniowie na lekcjach (gdzie poruszane były zagadnienia, które poznali w ramach projektu) byli aktywni i na forum klasy korzystali ze zdobytej wiedzy i umiejętności. 
 • Zajęcia na uczelni sprawiały uczniom niesamowitą "frajdę", rozbudzały ciekawość poznawczą a jednocześnie stwarzały możliwość bezpośredniego kontaktu ze sprzętem laboratoryjnym, uczestniczenia w warsztatach i bycia na chwilę "studentem". 
 • Poruszanie się po budynkach uczelni, uczestniczenie w wykładach w auli to niesamowite i niezapomniane wrażenie. 
 • Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności, które nieosiągalne są w szkolnej rzeczywistości, ponieważ brakuje sprzętu i materiałów do badań, więc chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z rówieśnikami, a i na lekcjach biologii zaskakiwali nauczyciela zdobytymi informacjami. 
 • Kontakt z pracownikami uniwersytetu oraz zajęcia w laboratoriach bardzo wspomagały zajęcia dydaktyczne, poprzez umożliwienie uczniom pracy na sprzęcie, do którego na co dzień nie mają dostępu. rozmowa z pracownikiem uniwersytetu pozwalała uczniom odkryć inne spojrzenie na otaczającą przyrodę uczniom towarzyszyły wielkie emocje związane z możliwością pracy w laboratoriach i korzystania ze specjalistycznych sprzętów oraz radość z kontaktu z pracownikami naukowymi (często padały stwierdzenia, że są to bardzo mili i pomocni ludzie) 
 • Tak, udział w projekcie zdecydowanie wpłynął na ciekawość poznawania nowych rzeczy i doświadczeń. Bezpośredni kontakt z pracownikami uniwersytetu i laboratoriami wpłynął na podniesienie poczucia własnej wartości uczniów, ośmielił do zadawania pytań, dociekania, zwiększył zainteresowanie przedmiotem. 
 • Uczniowie długo opowiadali sobie przebieg zajęć, wymieniali się wrażeniami. 
 • Otwartość pracowników uniwersytetu sprawiała, że chętnie zadawali pytania i poszerzali swoją wiedzę. 
 • Później podczas lekcji pojawiała się większa aktywność na zajęciach, uczniowie chętnie nawiązywali do tej wiedzy którą zdobyli podczas zajęć na uniwersytecie. 
 • Ciekawość oraz możliwość dotknięcia przyrządów laboratoryjnych np. mikroskopu, dziecko było bardzo zainteresowane po powrocie oraz bardzo dużo opowiadało o przeprowadzonych doświadczeniach. 
 • Dzięki uczestnictwu w projekcie, moje dziecko stało się bardziej komunikatywne i ciekawe świata. 
 • Wspomagał i wpłynął dobrze. 
 • Dobrze.
 • Tak 
 • Uczniowie czuli się docenieni , wyróżnieni 
 • Dziecko zrozumiało temat i widziało co robi. 
Co na uczniów miało największy wpływ w dłuższej perspektywie czasowej? Jakie formy lub które zajęcia? (32 odpowiedzi)
 • Zajęcia biologiczne 
 • Różne wyjazdy, np. do teatrów 
 • Zajęcia w laboratorium ze sprzętem 
 • Zajęcia, podczas których określano grupę krwi. 
 • Zajęcia praktyczne w laboratorium. 
 • Nie wiem 
 • Krwawe zajęcia, czyli jak badała swoją grupę krwi podobały jej się najbardziej. 
 • Bardzo podobały jej się zajęcia wszystkie ,przyroda , ale najbardziej podobało jej się ustalanie grupy krwi. 
 • Zajęcia z kryminalistyki Zajęcia pt. "Krwawe zajęcia" 
 • Labolatorium 
 • Noc biologów 
 • Zajęcia o nazwie "Świat w kropli wody" 
 • Poznawanie otaczającej rzeczywistości poprzez obserwację , doświadczenie, stosowanie elementów metody badawczej 
 • Zajęcia z kryminalistyki 
 • Zajęcia z pijawkami 
 • eksperymenty na korolach 
 • Najciekawszą formą dla uczniów były zajęcia labolatoryjne 
 • Zajęcia laboratoryjne, warsztaty 
 • Najciekawsze były krwawe zajęcia. zajęcia na uczelni oraz uczestnictwo w Nocy Biologów
 • największą radość odczuwały dzieci z pracy w laboratorium i możliwości przeprowadzania badań 
 • Zajęcia w laboratorium, praca z mikroskopem. 
 • Moim zdaniem największy wpływ na uczniów wywarły zajęcia w laboratorium. 
 • Największy wpływ maja wszelkie praktyczne zajęcia, ja obserwowałam na początku taką nieśmiałość, brak pewności siebie, że nie umiem. A na kolejnych zajęciach zmiana i łatwość w korzystaniu ze sprzętu. 
 • Największy wpływ miały zajęcia "Czy ananas odchudza","Noc Biologów" oraz "Od kwiatu do owocu". Jak również niecierpliwość kiedy będą kolejne zajęcia. 
 • Moje dziecko najbardziej polubiło zajęcia biologiczne a konkretnie badanie morfologii. 
 • Największy wpływ miały zajęcia przyrodnicze, poznawanie przyrody. 
 • Wykład o biedronkach 
 • Ciekawość, analiza dowodów 
 • Wszystkie zajęcia w formie ćwiczeń tzn. gdy brali aktywny udział. 
 • Zajęcia pod mikroskopem.

Ostatnie pytanie (wykres) wskazuje jakiej pomocy i jakiego wsparcie ze strony uczelni potrzebują nauczyciele: bezpłatnych materiałów dydaktycznych, współpraca z uczelnią w przygotowaniu małych projektów badawczych.

Co jeszcze byście chcieli napisać o doświadczeniach z realizacji projektu i współpracy z UWM? (21 odpowiedzi)
 • Mojej córce bardzo podobały się tę zajęcia 
 • Możliwość pracy poza szkołą, poznanie zarówno pod względem lokalowym, jak i specyfiki nauczania pozwoli otworzyć się dzieciakom na kolejne podejmowanie wyzwań. 
 • Nie będzie dla nich niczym nowym i wielkim wzięcie udziału w olimpiadach, konkursach. Podejmą z większą łatwością wyzwanie. 
 • Miejmy nadzieję, że tego typu zajęcia ukierunkują którekolwiek z nich na studiowanie tej tematyki i związanie z nią swojego życia. 
 • Możliwość spróbowania i poznania jest niezwykle istotna na tym etapie rozwoju młodzieży. 
 • Dzięki projektowi dziecko mogło uświadomić sobie na czym polegają zajęcia na UWM i sprawdzić się w danej dziedzinie 
 • Nic 
 • Bardzo pożyteczne zajęcia. 
 • Dziękuję za pomysł dla dziecka to niesamowita przygoda Było to interesujące doświadczenie dla mojej córki (...) i chciałaby to powtórzyć.

wtorek, 2 czerwca 2020

Podpisane umowy (porozumienia) w współpracy

(....) Na bazie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Strony postanawiają rozwijać współpracę w zakresie edukacji uczniów jak i wsparcia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w projekcie nieodpłatnie udostępnionych na stronie internetowej https://mlodziodkrywcy.ceo.org.pl/.

Uzyskane rezultaty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy np.: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności rozwijania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, okazały się cenne i przydatne w procesie edukacji szkolnej oraz rozwoju oferty UWM w Olsztynie w wypełnianiu trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu. Biorąc powyższe pod uwagę, Strony postanawiają:
(...) Kontynuować i rozwijać współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy i rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów. nawiązaną podczas realizacji projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(...) Rozwijać współpracę i wsparcie metodyczne nauczycieli w realizację uczenia się poprzez doświadczanie i odkrywanie, wykorzystując doświadczenia nabyte w projekcie (...)
Wspólnie poszukiwać funduszy na kontynuację działań edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy oraz innych zbliżonych działań edukacyjnych, w tym realizację zajęć dla uczniów na terenie UWM w Olsztynie, organizację wykładów i zajęć na terenie szkoły i gminy, organizację obozów naukowych dla uczniów, organizację kawiarni naukowych i festiwali naukowych (popularnonaukowych) na terenie UWM w Olsztynie oraz na terenie szkoły oraz gminy. (...)


Porozumienie podpisaliśmy z:

 • Starostwo Powiatowe w Olsztynie
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Urząd Miasta Suwałki
 • Urząd Miasta Szczytno
 • Urząd Gminy Dywity
 • Urząd Gminy Działdowo
 • Urząd Gminy Purda
 • Urząd Gminy w Reszlu
 • Urząd Gminy Stawiguda
 • Urząd Gminy Szczytno
 • Fundacja Akademicki Zespół Placówek Oświatowych, Fijewo