wtorek, 1 stycznia 2019

Noc Biologów 2019 oraz wystawa Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu


Noc Biologów 2019 coraz bliżej. Przygotowaliśmy ponad 100 różnych wykładów, warsztatów, pokazów, wystaw, laboratoriów, zabaw edukacyjnych. Noc rozpocznie się o godzinie 8 rano i zakończy około 22 w nocy. Na dużą cześć zajęć trzeba się wcześniej rejestrować (wynika z ograniczonej liczny miejsc na salach laboratoryjnych). Co prawda większość porannych zajęć jest już zarezerwowana ale są jeszcze wolne miejsca w godzinach popołudniowych i wieczornych. I są także wystawy i wykłady, na które nie trzeba się rejestrować. Przykładem jest wystawa pt. Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu

Antropogeniczne krajobrazy Warmii i Mazur to interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Krajobraz to nie tylko odczuwanie piękna i estetyka doznań, to także syntetyczne spojrzenie na ekosystemy i wielowiekowe oddziaływania antropogeniczne. Trwa Dekada Bioróżnorodności ONZ (2011-2020). Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Jakie jest nasze regionalne dziedzictwo przyrodnicze? Tego się będzie można dowiedzieć oglądając przygotowaną wystawę.

Wystawa zdjęć i opisów wybranych roślin, grzybów i zwierząt Warmii i Mazur wraz z elementami etnografii oraz wykorzystania w dawnym i współczesnym ziołolecznictwie, gastronomii oraz perspektywy wykorzystania w biogospodarce. Wystawa zawiera wielkoformatowe wydruki zdjęć przyrodniczych Warmii i Mazur, krajobrazu rolnego, mozaiki siedlisk, stanowiących przykłady biogospodarki, wpisującej się w dawny krajobraz. Integralnym uzupełnieniem wystawy są internetowe wpisy na blogu, opisujące dokładniej wzajemne związki przyrody i kultury, z przykładami gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Na planszach wystawowym znajdują się kody QR, umożliwiające szybkie odwiedzenie opisowych stron internetowych, wraz ze zdjęciami i filmikami. Wystawa zawiera 10 wielkoformatowych wydruków ze zdjęciami roślin, grzybów i zwierząt oraz ekosystemów, krótkie opisy oraz QR Code (dla osób z mobilnym Internetem w smartfonach i tabletach), kierującymi do szerszych opisów znajdujących się w internecie.

Miejsce: Hol Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, III piętro

Godziny: 08:00-22:00

Cały program Nocy Biologów 2019 w Olsztynie na stronie: http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=olsztyn

Bieżące informacje na Facebookowym wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/280630432485166/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz