sobota, 27 lipca 2019

Informacje dla uczestników drugiego turnusu (sierpień)

4-9 sierpnia 2019 (drugi turnus)
Letni Obóz Naukowy Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Zakwaterowanie, Olsztyn Kortowo (miasteczko uniwersyteckie, Dom Studenta nr 3 ul. Oczapowskiego 9 (link) (zamiast jak wcześniej informowaliśmy (DS 8), Wyżywienie - Fundacja Żak (stołówka akademicka) (śniadania, obiady, kolacje).

Wyżywienie - Fundacja Żak (stołówka akademicka) (śniadania, obiady, kolacje).
Informacje dla rodziców: wypełnione druki należy dostarczyć najpóźniej w dniu przyjazdu dziecka na obóz naukowy:
  • karta kwalifikacyjna (aktualizacja 15.07.2019) - plik PDF, plik Word;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w celu ubezpieczenia w czasie letniego obozu naukowego (wstawione 19.07.2019) - plik PDF, plik Word;
  • zgoda na "Krwawe zajęcia" (pobranie kropli krwi i zbadanie grupy krwi) - plik PDF, plik Word

Ramowy program obozu letniego

Obozy letnie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.


Program zajęć: (4-9 sierpnia 2019,  drugi turnus)

4. sierpnia (niedziela) godz. 16.00-18.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

5. sierpnia (poniedziałek):
godz. 9.00 sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii – uroczyste rozpoczęcie obozu naukowego z wręczeniem „indeksów”
9.30 – 13.30 - zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-19.00 zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

6-8. sierpnia (wtorek, środa, czwartek):
9.00-13.00 zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-19.00 zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

9. sierpnia (piątek):
9.00-11.00. (sala rady Wydziału) – uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie dyplomów, wykład na zakończenie
13.00-14.00 obiad
15.00-16.00 odbiór przez rodziców, wyjazd do domu


Zajęcia przedpołudniowe odbywać się będą w laboratoriach i salach wykładowych Wydziału Biologii i Biotechnologii w dwóch grupach po 10 uczniów. Prowadzący to pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM (dr Iwona Jeleń, dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Beata Kurowicka, dr hab. Anna Robak prof. UWM, dr Grzegorz Panasiewicz, dr Wioletta Pluskota, dr Aldona Fenyk, dr Paweł Loro, dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Anna Źróbek-Sokolnik, dr hab. Jan Pawluczyk, dr Grzegorz Fiedorowicz, dr hab. Stanisław Czachorowski, dr hab. Hanna Ciecierska). Tematyka zajęć: obserwacje pod mikroskopem komórek roślinnych, obserwacja pierwotniaków, obserwacja preparatów mikroskopowych krwi oraz tkanki nerwowej, zagadnienie dotyczące fizjologii zwierząt i człowieka, badanie grup krwi, jak działają geny, obserwacje mikroorganizmów żyjących na powierzchni liści, obserwacje roślin i zwierząt w terenie.

Zajęcia popołudniowe: wycieczka do arboretum w Kudypach, gry rekreacyjne planszowe, zabawy terenowe w parku kortowskim, wycieczka do olsztyńskiego Planetarium, Muzeum Gazety Olsztyńskiem i Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody w Olsztynie, wyjście do kina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz