czwartek, 21 lutego 2019

Wyniki rekrutacji na zajęcia stacjonarne w semestrze drugim (marzec-czerwiec 2019)

Na zajęcia stacjonarne w drugim semestrze (marzec-czerwiec 2019) nadesłanych pięć zgłoszeń. Uzgadniając kryteria projekty do zajęć zakwalifikowane zostały następujące grupy:


  • Szkoły z Gminy Działdowo - 10 uczniów (jedna grupa)
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej, Dywity - 20 uczniów (2 grupy)
  • Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek "Edukacja dla Przyszłości", Lamkowo - 12 uczniów (jedna grupa)
  • Zespól Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie - 10 uczniów (jedna grupa)
  • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF - 10 uczniów (jedna grupa)
Lista rezerwowa:

  • Szkoły z Gminy Działdowo - 10 uczniów (jedna grupa)
  • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF - 43 uczniów (cztery grupy)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz