środa, 19 kwietnia 2017

Co kryje powierzchnia liści

Tytuł: Co kryje powierzchnia liści
Autor/wykonawca: dr Ewa Sucharzewska

Czy przewidywana jest możliwość udostępnienia scenariusza zajęć w ramach Klubów Młodego Odkrywcy - Tak,

Umiejscowienie w cyklu naukowym: hipotezy i planowanie badań, eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków, pisanie sprawozdania, przedstawianie wyników na szkolnej konferencji naukowej

Zalecany wiek uczestników:  młodsze klasy szkoły podstawowej, starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum

Typ (forma) zajęć zajęcia laboratoryjne (sala 303 Katedra Mykologii)

Wprowadzenie
Zajęcia będą dotyczyły mikroskopijnych grzybów, bytujących na powierzchni roślin oraz powodujących choroby roślin. Młodzież wykona proste doświadczenie, z zastosowaniem barwników przyżyciowych, w celu wykrycia zarodników grzybów na powierzchni roślin rosnących w różnych środowiskach (pokój, park itp.); zapozna się z objawami chorobowymi i różnorodnymi utworami grzybów. Pozna pospolite gatunki grzybów, mające szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka (alergie).

Cele (zajęć) 
Zapoznanie młodzieży szkolnej z różnorodnością morfologiczną grzybów, różnymi formami życia (saprotrofizm, pasożytnictwo) oraz skutkami obecności grzybów w różnych środowiskach. Zakładane efekty
Wiedza: Uczestnik warsztatów charakteryzuje grzyby jako organizmy bytujące na powierzchni roślin oraz jako głównych sprawców chorób roślin. Wymienia symptomy chorobowe powodowane przez grzyby. Definiuje powierzchnię roślin jako odpowiednie środowisko do rozwoju mikroorganizmów. Wymienia zagrożenia ze strony grzybów: alergie, mykozy.
Umiejętności: doskonalenie techniki wykonywania preparatów biologicznych, doskonalenie techniki mikroskopowej, zakładanie doświadczenia biologicznego; rysunek biologiczny
 Postawy: postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem mykologicznym

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne Świeże liście, liście ze zmianami chorobowymi (materiał zasuszony), mikroskopy stereoskopowe i świetlne, zestaw do mikroskopowania, igły, pincety, barwnik: błękit metylowy

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie
2. Obserwacje liści w celu rozpoznania symptomów chorobowych
3. Obserwacje w mikroskopie stereoskopowym powierzchni liści ze zmianami chorobowymi w poszukiwaniu mikroorganizmów
4. Preparaty mikroskopowe ze zmian chorobowych
5. Obserwacja mikroskopowa- strzępki i zarodniki grzybów ( różnorodność morfologiczna grzybów)
6. Preparaty odciskowe na świeżych liściach, barwienie błękitem metylowym.
 7. Wypełnianie kart pracy, rysunki
8. Podsumowanie i wnioski

Autor/wykonawca będzie mógł udzielić konsultacji po zajęciach w ramach Klubu Młodego Odkrywcy (internetowo) lub formie Żywej Biblioteki.

Co dalej? (zadania po zajęciach)
Samodzielne obserwacje roślin, zbiór materiału i obserwacja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz