kontakt

Zgłoszenia do Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy:

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof UWM,
e-mail: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl,
 tel. stacjonarny (89) 523-43-03


dr hab. Stanisław Czachorowski, prof UWM,
Koordynator projektu:  dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM  w latach 2006-2009 był koordynatorem a Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, jest inicjatorem i organizatorem Nocy Biologów w Olsztynie (od 2012 r.), inicjatorem i animatorem olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanum (funkcjonuje od 2000 r.), w latach 1999-2006 r. był kierownikiem studium podyplomowego „Edukacja Ekologiczna”. Jest popularyzatorem nauki, blogerem, autorem licznych artykułów edukacyjnych i popularnonaukowych, współpracuje z Centrum Nauki Kopernik, był jurorem w konkursie E(X)plory (2016), prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe w różnych działaniach edukacji pozaformalnej. W 2012 r. został laureatem konkursu serwisu Nauka w Polsce P.A.P. „Popularyzator Nauki 2011” w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007), nagroda rektora dla najlepszego nauczyciela za propagowanie aktywności naukowej UWM (2008) a w 2015 otrzymał statuetkę Złoty Człowiek, laureat plebiscytu organizowanego przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski.

Dr Ewa Sucharzewska - odpowiedzialna za układanie planów zajęć.

Adiunkt w Katedrze Mykologi, doktor nauk biologicznych w zakresie fitopatologii i mykologii. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół mikroskopijnych grzybów pasożytniczych, porażających rośliny różnych siedlisk oraz grzybów zasiedlających powierzchnię roślin w celu rejestrowania zmian różnorodności gatunkowej grzybów mikroskopijnych, pojawiania się obcych i inwazyjnych gatunków, zmiany spektrum żywicieli, zjawisk wypierania jednych gatunków przez drugie, a także ocena stopnia porażenia roślin przez grzyby pasożytnicze. Organizator z czynnym udziałem w wystawach, warsztatach i wykładach popularyzujących wiedzę przyrodniczą prowadzonych w ramach Nocy Biologów, Fascination of Plants Day oraz Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, organizowanych przez UWM w Olsztynie. Organizator wystaw i pokazów, prowadząca liczne warsztaty dla młodzieży licealnej, gimnazjalnej oraz dla dzieci szkól podstawowych i przedszkoli. Prowadzenie lekcji w szkołach podstawowych w Olsztynie i w regionie w ramach Uniwersytetu Dzieci. Opiekun dydaktyczny nauczycieli szkół podstawowych w Olsztynie i w regionie podczas pisania scenariuszy z wykorzystaniem metody pytań i doświadczeń.


Dr Angelika Król
Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii i biochemii, odbyła staże krajowe i zagraniczne, aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach naukowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży, w czasie wszystkich edycji Nocy Biologów, organizowanych przez Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, prowadziła autorskie zajęcia laboratoryjne w bloku programowym „Biochemia od kuchni” oraz „W czym kapusta może pomóc chemikowi” dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dodatkowo w maju 2012 w ramach międzynarodowej akcji organizowanej przez Europejską Organizację Nauk o Roślinach (EPSO - European Plant Science Organisation) pod hasłem „Fascynujący Świat Roślin” prowadziła zajęcia laboratoryjne, w których wraz z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych analizowała właściwości przeciw rodnikowe roślinnych produktów spożywczych.

Mgr Krzysztof Lewandowski

Wykładowca w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Absolwent WSP w Olsztynie, kierunek nauczycielski. Ekolog i faunista, autor i współautor ponad 90 prac z zakresu entomologii, ornitologii, teriologii i batrachologii. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na badaniach nad ważkami, jętkami i widelnicami. Jako popularyzator wiedzy przyrodniczej współpracuje ze szkołami i muzeami w regionie. Prowadzi zajęcia w ramach Dni Nauki, Noc Biologów, Wypożycz sobie naukowca. Prowadził także zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci oraz wykłady i warsztaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Olsztynie, Elblągu, Żegotach, Piszu, Pasłęku i wielu innych miejscowościach regionu. Przez kilka lat jako nauczyciel prowadził zajęcia z ekologii w Liceum Ekologiczny i Liceum Katolicki w Olsztynie oraz warsztaty dla młodzieży polonijnej z Litwy (2016 r.).

Elżbieta Wilińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz