środa, 4 września 2019

Koleje seminarium dla pracowników i nauczycieli (13.09.2019)

Spotkanie seminaryjno-warsztatowe
Olsztyn 13 wrzesień 2019
(godz. 9.00-15.00)

Cele:
  • Poznanie oczekiwań nauczycieli wobec materiałów edukacyjnych np. scenariuszy lekcji/zajęć.
  • Opracowanie kryteriów przydatności scenariusza do wykorzystania w praktyce szkolnej.
  • Uzgodnienie struktury scenariusza uwzględniającej jego przydatność w praktyce szkolnej.
  • Uwzględnianie w scenariuszach kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy autorami scenariuszy.
Po spotkaniu uczestnik/uczestniczka:
  • Sformułuje realistyczne cele edukacyjne dla ucznia.
  • Sformułuje intrygujący temat zajęć i pytanie kluczowe.
  • Przeanalizuje opracowane materiały pod kątem struktury i możliwości realizacji w warunkach szkolnych.
  • Oceni zgodność proponowanych w scenariuszu treści i aktywności z podstawą programową.
  • Uwzględni w scenariuszach możliwość rozwijania kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości.
Trenerka: Grażyna Skirmuntt

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalność nauczycielska. Od 1985 r. do 2016 r. nauczycielka biologii, wychowania do życia w rodzinie i przyrody na IV etapie edukacyjnym W latach 2001-2016 doradca metodyczny z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

W projekcie "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0." odpowiadać będzie za redakcję dydaktyczną wypracowanych materiałów.

Autorka i współautorka wielu programów nauczania (w tym 3 programów modelowych nagrodzonych we wszystkich trzech edycjach konkursu organizowanego przez ORE w latach 2010-2012), innowacji pedagogicznych, podręczników, materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zadania i ćwiczenia dla uczniów, scenariusze lekcji, plany wynikowe, poradniki metodyczne dla nauczycieli) oraz artykułów publikowanych w prasie branżowej (Nowa Era w Szkole, Biologia w szkole, Trendy, Forum – kwartalnik RODN „WOM” w Katowicach).

Życiowa pasja to biologia oraz uczenie siebie i innych, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Szczególnie ważne miejsce w zainteresowaniach zawodowych zajmuje tematyka wykorzystywania gier w procesie nauczania – uczenia się oraz propagowanie takich strategii i metod pracy, które sprzyjają odkrywaniu przez uczniów i ich nauczycieli własnego potencjału.

Zgłoszenia udziału proszę nadsyłać na adres: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl 
Liczba miejsc: 15. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz